S’acaba la suspensió temporal de les oposicions

El Departament d’Educació ha emès un comunicat en el qual anuncia la fi de la suspensió temporal de les oposicions, deu dies després, un cop contestats els recursos, i la continuació del procés en les dates establertes. Tot seguit us oferim la informació més rellevant del text del Departament que es pot consultar sencer en aquest enllaç:

“En data de 17 de maig de 2021, finalitza la suspensió temporal de l’execució de la Resolució EDU/182/2021, de 29 gener, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció docent i adquisició de noves especialitats, un cop notificada a totes les persones recurrents la resolució dels recursos potestatius de reposició interposats contra aquesta Resolució. […] per garantir els drets de les persones participants en la convocatòria, així com també el calendari establert per al desenvolupament del concurs-oposició, es conserven els actes administratius realitzats durant la suspensió temporal.”

Des de la Intersindical vam emetre dos comunicats respecte d’aquesta suspensió:

image_pdfimage_print