Normatives sobre llengua catalana

L'escola en català

Llei de Normalització Lingüística a Catalunya (1983)

Llei de política lingüística (1989)

Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià (1983)

Llei de Normalització Lingüística de les Illes Balears (1986)

Llei de llengües d’Aragó (2009) i Llei de llengües d’Aragó (2013)

Carta a favor del català-Charte en faveur du Catalan (2007) Catalunya Nord

Llei d’ordenació de l’ús de la llengua oficial (1999) Andorra

Declaració universal dels drets lingüístics (1998)

image_pdfimage_print