El sindicat independentista i de classe

La Intersindical-Confederació Sindical Catalana (Intersindical-CSC) és un sindicat nacional i de classe, és a dir, que pretén agrupar els treballadors de tots els sectors productius, sense corporativismes, i dinamitzar la lluita de classes en el marc nacional català, sense cap dependència d’estructures estatals.

Per a la Intersindical-CSC és bàsic que els Països Catalans siguin reconeguts no només de fet, sinó també de dret, com a estat plenament sobirà i com a marc de relacions laborals. Cal que aquestes relacions (convenis, lleis, pactes laborals, formació, seguretat social…) es decideixin i negociïn a partir de les característiques i necessitats reals del poble treballador català.

La Intersindical-CSC és un sindicat laic, independent, democràtic i participatiu. Impulsa un model que dona una importància transcendental a les seccions sindicals (els afiliats del sindicat a l’empresa) perquè s’organitzin i tinguin plena autonomia i capacitat de decisió dins l’àmbit del seu centre de treball, ja que ells són els qui millor coneixen el seu lloc de feina.

La Intersindical-CSC manté relacions d’intercanvi i de col·laboració amb els sindicats bascos ELA i LAB, el gallec CIG, el sard CSS o el cors STC.

En l’àmbit mundial, la Intersindical-CSC forma part del Comitè Executiu de la Plataforma de Sindicats de Classe de Nacions Sense Estat (PSCNSE) i és membre de la Federació Sindical Mundial. En el camp de la cooperació internacional, la Intersindical-CSC desenvolupa projectes amb sindicats colombians (Fensuagro i Sintraunal), equatorians (Fenocin) i bolivians (CSUTCB).

Banderes del sindicat nacional i de classe Intersindical CSC
image_pdfimage_print