Salut laboral

La prevenció dels riscos laborals: una tasca essencial per a la protecció de totes les treballadores i treballadors i de l’alumnat

Les treballadores i els treballadors tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball. Aquest dret suposa que l’empresari contrau un deure correlatiu de protecció davant dels treballadors. També és un deure per a l’administració pública. Els drets d’informació, de consulta i participació, de formació en matèria preventiva, de paralització de l’activitat en cas de risc greu i imminent i de vigilància de l’estat de salut, formen part de l’esmentat dret de les treballadores i treballadors a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball.

I és en l’assessorament, l’acompanyament i la defensa d’aquests drets que el nostre sindicat té una tasca prioritària, al vostre servei i desenvolupada per totes les delegades i delegats de prevenció dels diferents serveis territorials.

No dubteu a consultar-nos personalment o través del nostre correu educacio.salut@intersindical-csc.cat ! Som al vostre servei per ajudar-vos!

Informació sobre el Coronavirus SARS-CoV-2

Informació Seguretat i Salut Laboral

Procediment per a la tramitació de l’adaptació del lloc de treball:

http://educacio.gencat.cat/documents/IPCServeisPersonal/PrevencioRiscosLaborals/PG_AL_07_1_0_00.pdf

Riscos psicosocials

image_pdfimage_print