Contra la suspensió de les oposicions i a favor de l’estabilització

La Intersindical, davant la «suspensió temporal» de la convocatòria d’oposicions d’enguany, publicada al DOGC avui mateix, a causa de «nombrosos recursos potestatius de reposició en els quals consta la sol·licitud de suspensió de l’execució de la Resolució impugnada fins que aquests es resolguin i notifiquin», volem manifestar:

La situació actual és conseqüència d’una política de personal negligent durant anys i que ha sacrificat els drets laborals del personal docent i educatiu del Departament d’Educació en favor d’altres criteris, bo i incomplint les pròpies normes d’accés a la docència pública.

Aquesta situació és la que ha provocat un alt nivell d’inestabilitat i abús de temporalitat entre el col·lectiu docent i educatiu, un dels exemples del qual és el gairebé 40% d’interinitat en el personal docent.

• Creiem, com hem explicat en moltes ocasions, que l’actual mecanisme d’oposicions no és el camí per a resoldre el desgavell actual, perquè ni és suficient per estabilitzar tot el personal en abús de temporalitat ni respecta, tal com està formulat, els drets d’aquestes persones. Ara bé, la paralització dels processos en curs a l’educació només fa que agreujar la inestabilitat global del sistema i aprimar la plantilla actual tot bloquejant l’únic sistema vigent d’estabilització de places, i és per això que ens hi oposem.

• Per últim, ni el Departament d’Educació ni el Govern de la Generalitat no es poden desentendre ni un dia més d’aquesta situació i, de manera paral·lela al procés d’oposició, han de posar sobre la taula un mecanisme urgent d’estabilització de tot el personal en abús de temporalitat, i una via d’accés excepcional a la funció pública que pugui resoldre aquesta situació insostenible que afecta una gran part de la plantilla del Govern de la Generalitat. És l’hora de les solucions i no la dels pedaços.

image_pdfimage_print