Nova informació sobre la segona prova de les oposicions docents

Després de fer que el Departament d’Educació incorporés un punt a l’ordre del dia de la Mesa Sectorial d’Educació del dia 14 i 20 d’octubre sobre la segona prova de les oposicions, vam recordar als alts càrrecs del Departament que des de juliol demanàvem que es redactés i s’aprovés un pla de prevenció i mesures i protocols clars i concrets per a tot el procés, una proposta que va ser rebutjada en aquell moment. Com que no s’ha fet hem complert l’amenaça de denunciar-los a Inspecció de Treball per pressionar el Departament a canviar de manera d’actuar, anticipar-se a les situacions, no anar a reacció, prendre mesures i garantir els drets de tots els aspirants. No demanem res més que ningú quedi fora per estar confinat, per exemple. A la primera sessió de la Mesa Sectorial (dia 14) hem pressionat per establir protocols clars per a la segona prova i les converses segueixen obertes.

En la segona sessió de mesa sectorial, del dia 20, el Departament ha explicat que estan elaborant un pla específic de seguretat per a realització de la segona prova que es portarà a la mesa sectorial de negociació per tractar-ho amb els sindicats la setmana vinent. Estan estudiant la flexibilització de la segona prova i l’establiment de mesures de prevenció i de seguretat. Des de la Intersindical-CSC celebrem que la pressió que hem fet hagi provocat que per fi el Departament d’Educació es mogui i elabori un pla de prevenció i de protocols concrets que ja demanàvem el juliol. L’examinarem amb lupa per tal que garanteixi els drets i la seguretat de tots els aspirants, aspectes que fins ara no estaven garantits per a la segona part del procés d’oposició.

Hem reclamat que ens donin una data aproximada per a la segona prova, que es convoqui amb una antelació de quinze dies i que els aspirants tinguin a disposició tota la informació de manera directa.

Sobre les dates, ens poden garantir que no serà el mes d’octubre i que es convocarà tan d’hora com es pugui, i en principi es comprometen a avisar amb una setmana d’antelació de la data de realització de la prova.

Ara per ara, l’únic comunicat oficial sobre l’ajornament de la segona prova que us reproduïm aquí a sota íntegrament establia que fins que tots els tribunals no hagin lliurat la llista d’aspirants que han superat la primera prova, i com a mínim fins després dels quinze dies de mesures extraordinàries per la COVID, no es convocaria la segona prova.

“Informació sobre l’ajornament temporal de la realització de la segona prova del concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent convocat per Resolució EDU17/2020, de 13 de gener.

El passat dia 5 de setembre, es va convocar l’acte de presentació davant els tribunals de la programació didàctica. A partir d’aquesta data, seguint unes estrictes mesures de seguretat i higiene davant la pandèmia, tant per a les persones aspirants com per als membres del tribunal així com per al mateix personal dels centres educatius seus dels tribunals, s’han anat convocant de forma individual a les persones aspirants per a la defensa i presentació de la programació i de la unitat didàctica.

En data 26 de setembre, es va publicar al DOGC la Resolució SLT/2325/2020, de 25 de setembre, per la qual es prorroguen i modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. Amb aquesta Resolució i les dades d’evolució de la pandèmia, en van replantejar els calendaris d’actuacions de tots els tribunals de forma que, com s’han ajornat les dates en què diverses persones aspirants havien estat convocades per la situació sanitària, calia que tots els tribunals publiquessin les llistes definitives de la primera prova abans de convocar-ne la segona i proposar, en funció del nombre de persones que l’han superat, l’organització logística necessària per garantir escrupolosament les mesures higiènico sanitàries per a totes les persones implicades en el procés. Aquesta fase resta pendent de tancament, a hores d’ara, per alguns tribunals.

Amb tot, amb la publicació en el DOGC del dia d’avui de la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, per la qual s’adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia COVID-19 al territori de Catalunya i reduir el nombre de persones infectades, és convenient ajornar de forma temporal, si més no durant els quinze dies establerts de vigència de les mesures esmentades, la convocatòria de la segona prova del procés selectiu per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats, convocat per Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, que serà convocada una vegada transcorregut aquest termini sempre que la situació sanitària no ho impedeixi.

És de l’interès del Departament poder seguir desenvolupant el procés de selecció amb totes les mesures de prevenció i higiènico sanitàries necessàries, per la qual cosa qualsevol informació d’interès serà comunicada a través de la pàgina d’internet.”

image_pdfimage_print