La Intersindical-CSC denuncia el Departament d’Educació a Inspecció de Treball per la manca d’un Pla de prevenció COVID a les oposicions docents

El secretari general i diversos delegats de prevenció de riscos laborals del sindicat han tramitat la denúncia a Inspecció de Treball després de constatar mancances i incompliments en matèria de prevenció i de salut en les oposicions docents

La Intersindical-CSC vam sol·licitar el juliol passat en Mesa Sectorial que el Departament d’Educació elaborés un pla de prevenció per a les oposicions docents per tal de protegir els drets i la salut de tribunals i aspirants, i no s’ha fet. En aquell moment ja pensàvem que anar a reacció era una mala idea, que sempre ha de ser prioritària la prevenció, però la nostra sol·licitud es va rebutjar, malgrat que era evident que hi hauria casos positius i confinats i que la pandèmia continuaria ben vigent.

No entenem que el Departament no hagi presentat, ni que fos a última hora, veient la situació del moment, un pla de prevenció complet, adequat i adaptable als diferents centres educatius on es realitzen les proves de selecció. Només es van publicar unes instruccions sense haver estat presentades i debatudes amb la part social, saltant-se la normativa i sense haver estat aprovades ni pel Departament de Salut ni pel PROCICAT.

Els últims mesos el Departament d’Educació ha ignorat sistemàticament els representants dels treballadors. No és acceptable que el Departament d’Educació gaudeixi d’impunitat per actuar de manera imprudent i jugant amb la salut de les persones que participen del procés selectiu.

El dia 3 de setembre vam sol·licitar que si el Departament d’Educació no era capaç d’elaborar un pla de prevenció per a la data prevista de l’inici del procés d’oposició, es retardés fins que estigués a punt i hagués estat avalat pel Departament de Salut o el PROCICAT. En cas contrari, vam anunciar que denunciaríem aquest procés d’oposicions a Inspecció de Treball.

Per això avui hem tramitat aquesta denúncia que gira entorn els eixos següents:

  • Es va iniciar el procés selectiu en plena pandèmia sense haver-hi un Pla de Prevenció i sense haver obtingut el vistiplau del Departament de Salut o del PROCICAT.
  • Es deixa la decisió de prendre les mesures oportunes en mans de les comissions de selecció, un fet que dona lloc a l’arbitrarietat i a greuges comparatius entre aspirants, trencant el principi d’igualtat.
  • No hi ha cap d’instrucció o informació oficial en la qual s’especifiqui com procedir o els terminis màxims per a poder realitzar les proves en cas d’haver d’estar confinat durant el procés.
  • No està prevista cap solució en cas d’haver de confinar els tribunals o d’haver de tancar els centres docents on es realitzen les proves per brots.

També reflectim, en la denúncia, les mancances en la neteja i desinfecció i en la provisió de màscares adequades.

Amb tota la informació analitzada i recollida constatem que el Departament d’Educació incompleix diversos articles de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.

No demanem cap mesura cautelar relacionada amb la suspensió o l’ajornament del procés perquè aturar-lo a meitat perjudicaria els opositors, però sí que hem de denunciar que aquesta mancança posa en risc els treballadors dels tribunals, del personal PAS que faciliten aquestes proves i crea possibles greuges en els aspirants.

Reiterem, com ja vam anunciar els primers dies de setembre, que, si cal, ajudarem els aspirants que vegin vulnerats els seus drets o que observin qualsevol mena de greuge o irregularitat a presentar una impugnació com a sistema d’autodefensa.

Per últim, recordem que des de la Intersindical-CSC Educació considerem que l’actual sistema d’oposicions docents ja és, de per si, un procés opac, poc pedagògic i que obre la porta a injustícies i greuges importants, i per això com a sindicat estem en contra d’aquest sistema d’accés a la funció pública docent i defensem que cal implantar un procés just, transparent i pedagògic que permeti als interins d’estabilitzar la seva plaça a l’educació pública.

image_pdfimage_print