Exigim agilitat i efectivitat en situacions d’assetjament laboral

Exigim agilitat en situacions d'assetjament laboral
Entrada a registre d’Educació del document.

La Intersindical-CSC Educació, com a membre de la Comissió de Seguiment del Protocol d’Assetjament Psicològic en l’àmbit laboral, exigim que es resolguin els processos en els quals hi ha indicis clars i provats d’assetjament en un termini màxim de 15 dies i que això serveixi per incoar expedient disciplinari per tal que les faltes no caduquin.

Per això avui entrem a registre al Departament d’Educació el document que podeu llegir més avall en aquesta notícia.

Així mateix, presentarem aquesta demanda a la Comissió Paritària General de Riscos Laborals de les Administracions públiques on també hi som presents.

Demanda pel compliment del protocol per a la prevenció de l'assetjament laboral
image_pdfimage_print