De nou, una reforma curricular de l’FP sense consens ni garanties

Sortim de la Mesa Tècnica d’FP amb el Departament d’Educació i des de la Intersindical-CSC Educació constatem, un cop més, que la reforma curricular de l’FP no ha comptat amb la participació efectiva del professorat ni de cap altre agent de la comunitat educativa. Com ja va passar l’any passat, el Departament d’Educació actua pel seu compte sense tenir en compte la comunitat en un tema tan sensible com aquest. Vam aconseguir que es fessin enrere, i ara ho tornarem a fer.

De nou, la proposta no obeeix a criteris pedagògics ni assegura la formació integral de l’alumnat, sinó que sembla que les intencions són ben bé unes altres que cap sindicat hauria de defensar.

En aquest sentit, la Intersindical-CSC Educació no donarem suport a cap proposta que pugui comportar la pèrdua de llocs de treball, perquè amb aquesta reforma, encara que el Departament digui el contrari hi ha el risc de reducció progressiva del professorat d’FP a canvi de proveir de mà d’obra barata les empreses sense que hi hagi una garantia clara de formació.

A més, qualsevol reforma curricular de l’FP al nostre país depèn també del Ministerio de Trabajo espanyol i, per tant, queda limitada per la normativa estatal que no s’adapta a la realitat productiva catalana. Per això exigim la transferència total i immediata de les competències en educació, per tenir una formació professional més lliure d’ingerències externes. Volem dissenyar un sistema propi amb visió d’una futura República Catalana on es doni a l’FP la importància que mereix.

Per tot això ens manifestem contraris a aquesta reforma i demanem fer un nou pla curricular amb la implicació efectiva del professorat, l’alumnat i el teixit productiu del país. Tan sols així tindrem una formació professional catalana de qualitat.

image_pdfimage_print