Quin model de Formació Professional?

A finals del curs passat, el Departament d’Educació es va haver de fer enrere en la presentació d’un nou model de Formació Professional que no havia estat consensuat ni amb el professorat, ni amb el conjunt de la comunitat educativa, amb qui es va prendre el compromís teòric d’establir mecanismes de diàleg i debat sobre aquest tema.

Passats uns mesos, i en la pràctica, hem comprovat la poca o nul·la intenció de tenir en compte l’opinió dels treballadors de l’ensenyament en el disseny i concreció d’aquest nou model, que entenem que hauria de basar-se en una sèrie de principis:

– Garantir una oferta formativa pública suficient, tant en graus mitjans com superiors, revertint els processos de privatització dels darrers anys i planificant en funció de criteris socials i no tan sols mercantils.

– Garantir que el nou model no suposa una pèrdua de llocs de treball docents, i que s’habiliten els mecanismes organitzatius necessaris per garantir tant la qualitat de l’ensenyament (a l’institut i a l’empresa), com les condicions laborals del professorat.

– Dissenyar uns currículums que tinguin en compte la necessitat de formació integral de l’alumnat, i no tan sols la seva ultra-especialització al servei dels interessos particulars d’una o altra empresa.

image_pdfimage_print