Tipus de jubilacions

Existeixen 3 tipus de jubilacions dins del règim general: l’ordinària, l’anticipada, i la parcial. Jubilació ordinària Persones afiliades a la Seguretat Social i en situació d’alta (o situació assimilada a l’alta), amb unes condicions d’edat determinades, un període mínim de cotització i un fet causant. Persones afiliades a la Seguretat Social que en el moment …

Bastir un sistema d’educació públic o desballestar-lo?

Des de la junta permanent de la Intersindical-CSC Educació hem elaborat un document de valoració general del sistema públic d’educació. Creiem convenient fixar els posicionaments del sindicat sobre els aspectes més rellevants del sistema educatiu i per això us el compartim en aquesta publicació. Podeu descarregar-lo en PDF aquí a sota o llegir-lo directament en …

Normativa sobre permisos

Pel compliment d’un deure inexcusable i deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre (text refós de funció pública catalana): art. 96.1.d). Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 48.j). Naixement, acolliment o adopció d’un/a fill/a ( Permís paternitat) Reial Decret-llei 6/2019, d’1 de març, …

Normativa sobre les Llicències i Excedències

Llicències Assumptes propis Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre (text refós de funció pública catalana): art. 95.2, modificat per l’article 6.1 de la Llei 17/1997, de 24 de desembre, de mesures administratives i d’organització, i l’art. 122.b) del mateix Decret legislatiu 1/1997. Resolucions per les quals s’aproven els documents per a l’organització i el funcionament …

Permisos

Pel compliment d’un deure inexcusable i deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral Se sol·licita prèviament a la direcció del centre llevat dels supòsits en què es pugui considerar força major. En aquest cas la direcció del centre podrà qualificar-lo com a tal, ateses les raons que, amb posterioritat, es presentin …

image_pdfimage_print