La repressió no ens aturarà: totes i tots amb la companya Marta Molina

Llibertat Marta Molina!

Com bé sabeu, avui l’estat espanyol ha tornat a utilitzar la repressió policial i judicial de què disposa per anar en contra de 21 dones i homes per motius ideològics. Una de les represaliades és la nostra companya Marta Molina, professora, afiliada i delegada de la Intersindical-CSC, detinguda sense respecte pels seus drets fonamentals. La …

Una victòria sindical al sector públic que ara cal conquerir per als docents de concertada

Des de la sectorial d’Educació de la Intersindical-CSC celebrem que la pressió sindical exercida, tant a les meses de salut i prevenció de riscos laborals com a les mobilitzacions realitzades des d’inici de curs, obtingui nous fruïts. Com a sindicat de classe, la Intersindical-CSC fa mesos que denuncia la manca d’un permís retribuït per als …

Dret a l’educació i dret a la salut: obrim les escoles amb seguretat – Roger Castellanos i Lluís Hurtado

Article a càrrec de Roger Castellanos Corbera i Lluís Hurtado Noguer, professors i representants de la Intersindical-CSC a la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals del Personal del Departament d’Educació El proppassat dilluns 1 de juny, per ordres del Departament d’Educació, els centres educatius dels territoris que havien entrat en fase 2 van obrir …

Mòduls econòmics dels centres educatius privats concertats per a l’any 2020

A continuació es relacionen els imports dels mòduls dels concerts educatius per a l’any 2020, d’acord amb el que estableix l’article 23. Els mòduls corresponents a despeses de personal tenen caràcter mensual i no inclouen les càrregues socials corresponents a la quota empresarial. Els mòduls corresponents a despeses de funcionament són anuals i es distribueixen …

Complement de tutoria, plus i dietes

Complement de tutoria Tutors d’ESO: 81,17 euros.Resta de personal inclòs en l’àmbit d’aplicació de l’Acord GOV/122/2017,del 29 d’agost: 57,70 euros. Plus i dietes Plus de transport o distància Aquells centres amb algun nivell concertat que estiguessin abonantalguna quantitat com a millora per conceptes de transports o distànciacontinuaran fent-ho duran la vigència del present Conveni sense …

image_pdfimage_print