Dret a l’educació i dret a la salut: obrim les escoles amb seguretat

El proppassat dilluns 1 de juny, per ordres del Departament d’Educació, els centres educatius dels territoris que havien entrat en fase 2 van obrir les portes. I ho van fer amb l’oposició unànime de les organitzacions sindicals, després que el conseller Josep Bargalló decidís tirar pel dret, dinamitant tots els ponts de diàleg amb els …

Mòduls econòmics dels centres educatius privats concertats per a l’any 2020

A continuació es relacionen els imports dels mòduls dels concerts educatius per a l’any 2020, d’acord amb el que estableix l’article 23. Els mòduls corresponents a despeses de personal tenen caràcter mensual i no inclouen les càrregues socials corresponents a la quota empresarial. Els mòduls corresponents a despeses de funcionament són anuals i es distribueixen …

Complement de tutoria, plus i dietes

Complement de tutoria Tutors d’ESO: 81,17 euros.Resta de personal inclòs en l’àmbit d’aplicació de l’Acord GOV/122/2017,del 29 d’agost: 57,70 euros. Plus i dietes Plus de transport o distància Aquells centres amb algun nivell concertat que estiguessin abonantalguna quantitat com a millora per conceptes de transports o distànciacontinuaran fent-ho duran la vigència del present Conveni sense …

Resum de la Mesa Paritària de Salut – Covid-19 (30 d’abril 2020)

S’ha fet la presentació de les mesures de seguretat, higiene i prevenció de riscos laborals que s’estan elaborant i que s’han de presentar aviat. Puntualitzacions prèvies: El coronavirus no és un risc laboral en l’àmbit de l’educació sinó del sanitari. Per tant, les mesures de prevenció de test serològics (tests immediats i analítiques sanguínies) són …

Efectes de les mesures del coronavirus en la tramitació

Us informem que avui s’ha publicat al Seu electrònica de la Generalitat informació referida a les Oficines d’atenció i registre. Així mateix, al nou espai Intranet/Portal de centre del Departament d’Educació s’ha publicat informació referida a la suspensió de terminis administratius. Efectes de les mesures del coronavirus en la tramitació Per la situació actual d’emergència, a …

image_pdfimage_print