Més places a oposició, però res d’estabilització

Mesa Educación Pública

Les places desertes de l’últim concurs d’oposició passaran al següent

El Departament informava ahir, 26 d’octubre, a la mesa sectorial, que les 775 places que han quedat desertes del passat concurs extraordinari d’oposició (les anomenades “opos light”), passaran al següent concurs oposició, que seguint el mateix criteri podríem anomenar “opos hard”.

Això suposa que aquestes gairebé 800 places, en un principi destinades a l’estabilització del personal interí perdin aquesta finalitat en passar a un concurs ordinari sense cap avantatge per aquells treballadors amb més temps de servei prestat a l’administració.

Cal que recordem que el 9 de maig de 2022, tot just abans d’iniciar-se el procés d’estabilització, Funció Pública acordava amb USTEC (IAC), CCOO i UGT el repartiment de les places destinades a l’estabilització entre el concurs de mèrits i el concurs oposició. Aquest acord incloïa una clàusula que permetia el traspàs de places de concurs oposició al concurs de mèrits. I com d’orgullosos n’estaven els sindicats signataris, d’aquesta clàusula!

En aquell moment ja vam advertir que no hi havia prou places destinades al concurs de mèrits. Ahir es confirmava que aquest traspàs, que no s’ha fet fins ara, tampoc es farà en un futur. La Intersindical Educació considerem que aquest traspàs de places al concurs de mèrits seria el camí més lògic, ja que permetria que les places destinades inicialment a l’estabilització del personal interí servissin precisament per això.

I com es pot fer això, si el concurs de mèrits ja està tancat? Com informàvem en aquesta publicació, el Departament té potestat per convocar un altre permís de mèrits que inclogui aquestes places, més les 2650 que també hagués hagut de convocar d’entrada en el concurs de mèrits original, tal com advertíem en aquest estudi.

La Intersindical fa anys que lluitem per l’estabilització del personal interí. Malauradament, l’administració, amb la connivència d’alguns sindicats, no facilita que aquelles persones amb més temps de serveis prestats s’estabilitzin.

Altres informacions d’interès

El període de sol·licituds s’anunciarà entre el 15 i el 20 de desembre, segons la previsió del Departament.

No es requerirà la signatura digital en el lliurament de mèrits del concurs oposició extraordinari. Per tant, no caldrà tornar a lliurar els mèrits si no s’havien signat digitalment.

Les direccions hauran d’entrar de nou els càrrecs de coordinació i tutories a l’aplicatiu informàtic entre el 25 d’octubre i el 6 de novembre. La nova coordinació COCOBE serà assignada amb els mateixos criteris i efectes retributius que la resta de coordinacions. Una prova més del menysteniment del Departament d’un càrrec amb unes responsabilitats immenses, però que no va acompanyat ni del temps ni els diners necessaris per desenvolupar-lo.

Ajuda’ns a lluitar per un sistema educatiu de qualitat, més just i democràtic. Suma’t al sindicat independentista i de classe, afilia’t a La Intersindical!

image_pdfimage_print