Ja s’ha convocat el concurs-oposició extraordinari!

Avui dia 27 de desembre s’ha publicat l’ordre de convocatòria (enllaç) del concurs d’oposició extraordinari del procés d’estabilització que deriva del Reial Decret 20/2021. Malgrat que la proposta inicial del Departament implicava fer la Unitat Didàctica durant l’examen, tots els sindicats vam exigir i aconseguir que es pogués portar feta de casa, ja que entenem que no té sentit preparar una Unitat Didàctica en 4 hores i sense consultar cap document.

Igualment, la Intersindical (i altres sindicats) vam aconseguir que el sorteig del tema fos únic per assegurar la igualtat entre tribunals, i que s’establís un mecanisme perquè les persones que obtinguin plaça en el concurs de mèrits no hagin de pagar les taxes del concurs oposició.

La Intersindical estem elaborant un document on es detallen tots els elements de la convocatòria i hem convocat tres xerrades sobre aquest procés els dies 11 i 12 de gener (podeu veure les hores i els enllaços al final del correu). De moment us expliquem les dades més importants:

Dates:

 • Inscripció i pagament de taxes: del 16 de gener al 10 de febrer (Important: les persones que participin en el Concurs de mèrits poden no pagar durant aquest període i fer el pagament durant les al·legacions com a persones no admeses, un cop s’hagi publicat la llista del concurs de mèrits)
 • Proves del procés selectiu: juny 2023
 • Presentació de mèrits: setembre 2023 (previsió)
 • Període de pràctiques: (setembre-desembre del 2024)
 • Nomenament com a funcionariat de carrera: 31 de desembre del 2024.

Proves del procés selectiu:

 • Prova A (40%): Desenvolupament d’un tema durant 2 hores. Per cada especialitat es farà un sorteig únic. Per tant totes les persones aspirants tindran els mateixos temes.
 • Prova B (60%):
  • B1: Exposició durant 15 minuts i defensa durant 5 minuts de la Unitat Didàctica o Situació d’Aprenentatge presentada a l’inici del procés selectiu. (S’haurà d’utilitzar la normativa vigent a causa de l’aplicació per cursos dels nous currículums, i en funció del curs on estigui emmarcada caldrà utilitzar els currículums nous o els vells).
  •  B2: Prova pràctica, només per especialitats d’FP. En cas que n’hi hagi, comptarà un 30% la prova B1 i un 30% la B2.
 • Les persones que, per embaràs o per causes extraordinàries avalades pel tribunal, no puguin assistir a les proves la data prevista, podran realitzar-les una altra data (amb un nou sorteig dels temes de la prova A).
 • Caldrà obtenir com a mínim un 5 de nota d’oposició per accedir a la fase de concurs. No caldrà aprovar la prova A i B per separat. 

Places:

 • Professorat d’ensenyament secundari: 8.489
 • Mestres: 5.413
 • Professorat especialista en sectors singulars d’FP: 208
 • Professorat d’EOI: 66
 • Professorat d’Arts Plàstiques i Disseny: 55
 • Mestres de taller d’Arts Pràctiques i Disseny: 7

     Podeu veure les places per especialitat i la reserva en l’Annex 1 de la convocatòria. La reserva de places contempla el 5% de totes les places del procés d’estabilització (concurs de mèrits i concurs-oposició extraordinari).

Mèrits:

 • 7 punts: Experiència docent
 • 2 punts: Mèrits acadèmics
 • 1 punt: Altres mèrits

     Els mèrits reconeguts i les puntuacions són pràcticament les mateixes que en el concurs de mèrits.

     La nota final del procés serà la mitjana ponderada de la nota d’oposició (60%) i dels mèrits (40%).

Xerrades Informatives de La Intersindical:

– Dimecres 11 de gener a les 12:30h

https://intersindical-csc-cat.zoom.us/j/89017791963?pwd=MVVNV1JDVnR4TnQ5NGR3YWExNWdZdz09

– Dimecres 11 de gener a les 17:00h

https://intersindical-csc-cat.zoom.us/j/89855315500?pwd=NjJyQ3FVbkl4cFdoelJZZ1FKcGNiZz09

– Dijous dia 12 de gener a els 18:00

https://intersindical-csc-cat.zoom.us/j/89964613624?pwd=anMwanpLanV0aWoyNEt0UysvWTlwZz09

Podeu descarregar aquesta informació en format pdf:

image_pdfimage_print