Fins quan haurem d’esperar per a l’equiparació de sous a l’FP?

Brecha salarial - Iconos gratis de negocios y finanzas

A la Formació Professional hi ha un greuge comparatiu entre els professors tècnics i els professors de secundària que cal corregir de manera immediata perquè afecta directament els drets laborals dels treballadors i, a més, s’està incomplint la legislació vigent. La Intersindical defensem que la mateixa feina ha de suposar el mateix sou.

Què hi diu la llei?

El 30 de desembre de l’any passat es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat la LOMLOE. En la seva Disposició addicional onzena, estableix que “s’integren al cos de professors d’ensenyament secundari les especialitats de Formació Professional incloses al cos a extingir de professors tècnics de formació professional (…)”. A més, assenyala que “el Govern, d’acord amb les administracions educatives, establirà el procediment per a l’ingrés en aquest cos, així com per accedir-hi, del professorat tècnic de formació professional (…)”.

Ja fa quasi un any de la publicació de la LOMLOE. Ni el Ministeri d’Educació espanyol ni el Departament d’Educació català han fet cap pas per solucionar aquesta anomalia.

La Intersindical-CSC defensem l’existència d’un cos únic docent. Mentre no s’arribi a aquest objectiu, exigim de manera immediata:

1.- La incorporació del professorat tècnic de Formació Professional (PT – subgrup A2), que compleixi els requisits de titulació al cos de Professors de Secundària (PS – subgrup A1).

2.- Un complement salarial per equiparar els docents funcionaris de carrera del subgrup A2 que no poden passar al subgrup A1.

3.- La continuïtat del professorat tècnic interí a la borsa de personal docent, amb el complement salarial pertinent.

image_pdfimage_print