Mesa tècnica d’FP 20/12/2021

Ordre del dia:

1.- Tramitació ordenació i integració de la FP

2.- Situació professorat dFP amb relació a la nova llei

3.- Oferta de places / procés destabilització

4.- Resultats convocatòria doposicions 20-21

5.- Informacions sobre recursos i nous projectes dFP

La mesa ha estat, per part del Departament de caràcter informatiu, sense aportació de cap proposta ni documentació. Han resumit el projecte de llei (https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:bc5488c3-4ce8-490b-880e-1969895f74b6/00-proyecto-ley-fp-consejo-ministros-07-09-21.pdf) aprovat el dijous passat i el qual encara ha de passar pel Senat. Una llei que tots els presents a la mesa ja ens havíem llegit i resumit.

Aquesta nova llei aborda dos grans temes: la modalitat dual i els graus de formació i la integració de la FP inicial amb la FP ocupacional.

1) Es preveuen dues modalitats de DUAL, que depenen del percentatge de formació a l’empresa:

 • DUAL general: entre un 25% i un 35% d’estada a l’empresa. Assumpció fins un 20% RA per part de l’empresa. No contracte laboral. No remuneració.
 • DUAL intensiva: a partir del 35% de formació a l’empresa, sense un topall màxim. Assumpció de més d’un 30% dels RA o MP. Es preveu relació laboral a través d’un contracte de formació i el pertinent sou. No obstant això, es preveu una pròrroga daquesta mesura fins a desembre de 2028 i, per tant, seguir en modalitat de beca salari i no suposaria tampoc cap avenç en sentit laboral.

El desplegament d’aquesta llei no té en compte el criteri de la comunitat educativa, no compta amb cap mena de consens i només pretén acontentar l’empresariat aconseguint mà d’obra barata i privatitzant encara més l’ensenyament.

Traspassant la formació de lescola a lempresa es menysté la figura del professor, oblidant que no només transmet continguts sinó que també transmet valors als nostres alumnes. A més, cal una educació que sigui cognitivament estimulant, que requereixi pensament i anàlisi, no únicament exercicis basats en la repetició i la memorització. La  manca de coneixements pedagògics dels tutors a lempresa ho farà impossible. No veiem millora en la dual, pedagògicament, respecte del sistema actual.

Es preveu també 5 graus diferenciats de formació:

 • A: Acreditació parcial de competències (30-45 hores)
 • B: Certificats de competència 
 • C: Certificats de professionalitat
 • D: Cicles Formatius (Bàsic, mitjà i superior) 
 • E: Especialització (1 curs)
  * Les modalitats C, D i E seran en format DUAL.

2) S’integren les dues modalitats d’FP.

El director general de l’FP s’excusa amb el tema de l’equiparació salarial comentant que la LOMLOE tracta el tema del cos a extingir, estan pendents que el govern de l’estat estableixi el procediment i en les condicions que així es determinin.

Exigim que es faci efectiva immediatament la incorporació i equiparació salarial del professorat tècnic de Formació Professional (PT – subgrup A2), que compleixin els requisits de titulació, al cos de professors de secundària (PS – subgrup A1)., un complement salarial per equiparar els docents funcionaris de carrera del subgrup A2, que no poden passar al subgrup A1; i assegurar la continuïtat del professorat tècnic interí a la borsa de personal docent, amb el complement salarial pertinent.

3 i 4) Pel que fa als punts 3 i 4 són punts que ja es van tractar en la mesa sectorial del 15 de desembre, el Departament d’Educació ens manifesta que vol consolidar la plantilla.

Reiterem el que ja es va constatar en la mesa sectorial anterior: lactual sistema daccés a la docència no és efectiu. Manifestem que gairebé la meitat de les places dels professors dFP (PT i PS) han quedat desertes. Creiem que el nombre màxim de places han danar al concurs de mèrits i aquestes que han quedat desertes s’haurien d’incloure. Sol·licitem que sabordi el tema de manca de professorat sobretot en algunes especialitats, que solen ser tècniques, i proposar que sasseguri laccés amb titulació dFP superior en aquestes especialitats.

5) Respecte dels recursos i nous projectes d’FP el departament ens ha exposat el Pla de Modernització de l’FP que consta:

 • Certificacions de qualitat de centres
 • Fons FP DUAL
 • Programa de formació del professorat
 • Programes de capacitats
 • Redimensionament de places FP, creació de noves places
 • Formació als docents i inclusió dels mòduls de digitalització de tots els sectors productius
 • Recursos per Aules de tecnologia aplicada i Aules d’emprenedoria
 • Pla pilot de bilingüisme

La Intersindical fem notar que l’FP és de les etapes educatives on es parla menys català, i suggerim un programa per revertir aquesta situació. Reclamem més reducció d’hores lectives per coordinar els projectes. Demanem que satorguin més estades de tipus B. Preguntem si hi ha una previsió daugment dels prospectors, quines són les seves tasques i si se nencomanen més, com és la seva distribució territorial.

TREBALLAREM PERQUÈ AQUESTA SIGUI LA PRIMERA D’UN SEGUIT DE MESES TÈCNIQUES QUE SERVEIXIN, REALMENT, PER PODER DESENVOLUPAR EL MODEL D’FP QUE NECESSITA EL NOSTRE PAÍS.

image_pdfimage_print