Mòduls econòmics dels centres educatius privats concertats per a l’any 2020

A continuació es relacionen els imports dels mòduls dels concerts educatius per a l’any 2020, d’acord amb el que estableix l’article 23. Els mòduls corresponents a despeses de personal tenen caràcter mensual i no inclouen les càrregues socials corresponents a la quota empresarial. Els mòduls corresponents a despeses de funcionament són anuals i es distribueixen en dotze parts iguals.

Descarrega’t tota la informació

Educació infantil segon cicle

Despeses de personal
Professor titular
Sou: 1.673,30 euros.
Trienni: 36,32 euros.
Plus d’analogia: 416,47 euros.
Complement específic: 35,95 euros.

Despeses de funcionament
Mòdul per unitat: 6.215,71 euros.

Educació primària

Despeses de personal
Professor titular
Sou: 1.673,30 euros.
Trienni: 36,32 euros.
Plus d’analogia: 416,47 euros.
Complement específic: 35,95 euros.

Instructor d’educació física
Sou: 1.299,68 euros.
Trienni: 32,57 euros.

Càrrecs directius

Centres d’estructura cíclica
Director: 366,61 euros.
Cap d’estudis: 250,21 euros.

Centres amb 1 o 2 línies
Director: 525,23 euros.
Subdirector: 372,85 euros.
Cap d’estudis: 372,85 euros.

Centres amb 3 o 4 línies
Director: 723,07 euros.
Subdirector: 453,33 euros.
Cap d’estudis: 453,33 euros.

Centres amb 5 o més línies
Director: 765,46 euros.
Subdirector: 478,11 euros.
Cap d’estudis: 478,11 euros.

Despeses de funcionament
Mòdul per unitat: 6.215,71 euros.

Educació especial

Despeses de personal
Professor titular
Sou: 1.673,30 euros.
Trienni: 36,32 euros.
Plus d’analogia: 416,47 euros.
Complement específic: 35,95 euros.

Tècnic de grau superior
Sou: 1.974,02 euros.
Trienni: 46,33 euros.
Plus d’analogia: 385,70 euros.
Complement específic: 35,95 euros.

Tècnic de grau mitjà contractat anteriorment al 31.8.1998
Sou: 1.673,30 euros.
Trienni: 36,32 euros.
Plus d’analogia: 416,47 euros.
Complement específic: 35,95 euros.

Tècnic de grau mitjà contractat posteriorment al 31.8.1998
Sou: 1.673,30 euros.
Trienni: 36,32 euros.
Complement específic: 35,95 euros.

Logopeda
Sou: 1.673,30 euros.
Trienni: 36,32 euros.
Plus d’analogia: 416,47 euros.
Complement específic: 35,95 euros.

Fisioterapeuta
Sou: 1.684,02 euros.
Trienni: 48,67 euros.
Plus d’analogia: 156,45 euros.
Complement específic: 35,95 euros.

Educador
Sou: 1.307,01 euros.
Trienni: 43,70 euros.
Plus d’analogia: 280,52 euros.

Càrrecs directius
Director: 525,23 euros.
Subdirector: 372,85 euros.
Cap d’estudis: 372,85 euros.

Despeses de funcionament
Mòdul per unitat ordinària: 7.767,32 euros.

Substitucions de personal
Mòdul per unitat ordinària: 730,03 euros.

Programes d’educació especial

Despeses de personal

Mestre tutor
Sou: 1.673,30 euros.
Trienni: 36,32 euros.
Plus d’analogia: 416,47 euros.
Complement específic: 35,95 euros.

Mestre de taller
Sou: 1.673,30 euros.
Trienni: 36,32 euros.
Plus d’analogia: 416,47 euros.
Complement específic: 35,95 euros.

Educador
Sou: 1.307,01 euros.
Trienni: 43,70 euros.
Plus d’analogia: 280,52 euros.

Despeses de funcionament

Mòdul per unitat: 9.445,49 euros.

Substitucions de personal
Mòdul per unitat: 730,03 euros.

Educació secundària obligatòria

Despeses de personal

Professor titular
Sou: 1.974,02 euros.
Trienni: 43,79 euros.
Plus d’analogia: 385,70 euros.
Complement específic: 35,95 euros.

Càrrecs directius

Centres amb 1 o 2 línies
Director: 706,84 euros.
Cap d’estudis: 536,74 euros.
Cap de departament: 81,17 euros.

Centres amb 3 o 4 línies
Director: 764,57 euros.
Subdirector: 582,77 euros.
Cap d’estudis: 582,77 euros.
Coordinador pedagògic: 582,77 euros.
Cap de departament: 81,17 euros.

Despeses de funcionament

1r i 2n curs
Mòdul per unitat: 8.080,48 euros.
3r i 4t curs
Mòdul per unitat: 8.918,77 euros.

Batxillerat

Despeses de personal

Professor titular
Sou: 1.974,02 euros.
Trienni: 43,79 euros.
Plus d’analogia: 385,70 euros.
Complement específic: 35,95 euros.

Càrrecs directius
Director: 706,84 euros.
Cap d’estudis: 536,74 euros.
Coordinador: 536,74 euros.
Cap de departament: 81,17 euros.

Despeses de funcionament

Mòdul per unitat: 6.226,08 euros.

Cicles formatius de grau mitjà

Despeses de personal

Professor titular
Sou: 1.974,02 euros.
Trienni: 43,79 euros.
Plus d’analogia: 385,70 euros.
Complement específic: 35,95 euros.

Professor ajudant
Sou: 1.788,12 euros.
Trienni: 36,32 euros.
Plus d’analogia: 434,33 euros.
Complement específic: 35,95 euros.

Despeses de funcionament

Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural (CFPM 0101)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 13.329,31 euros.

Cures auxiliars d’infermeria (CFPM 1601)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 15.661,29 euros.

Preimpressió digital (CFPM AF10)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 16.302,89 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 17.481,58 euros.

Gestió administrativa (CFPM AG10)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 9.729,25 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 11.753,03 euros.

Producció agropecuària (CFPM AR10)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 11.982,89 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 13.678,02 euros.

Aprofitament i conservació del medi natural (CFPM AR30)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 9.729,25 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 11.753,03 euros.

Jardineria i floristeria (CFPM AR50)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 9.729,25 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 11.753,03 euros.

Activitats comercials (CFPM CM10)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 9.729,25 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 11.753,03 euros.

Instal·lacions elèctriques i automàtiques (CFPM EE10)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 11.982,89 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 13.678,02 euros.

Instal·lacions de telecomunicacions (CFPM EE30)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 11.982,89 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 13.678,02 euros.

Mecanització (CFPM FM20)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 16.302,89 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 17.481,58 euros.

Cuina i gastronomia (CFPM HT10)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 11.982,89 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 13.678,02 euros.

Serveis en restauració (CFPM HT30)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 9.729,25 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 11.753,03 euros.

Forneria, pastisseria i confiteria (CFPM IA60)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 9.729,25 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 11.753,03 euros.

Sistemes microinformàtics i xarxes (CFPM IC10)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 11.982,89 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 13.678,02 euros.

Manteniment electromecànic (CFPM IM10)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 16.302,89 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 17.481,58 euros.

Instal·lacions frigorífiques i de climatització (CFPM IM30)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 14.094,04 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 15.637,07 euros.

Perruqueria i cosmètica capil·lar (CFPM IP10)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 9.729,25 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 11.753,03 euros.

Estètica i bellesa (CFPM IP20)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 9.729,25 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 11.753,03 euros.

Vídeo, discjòquei i so (CFPM IS10)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 14.094,04 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 15.637,07 euros.

Farmàcia i parafarmàcia (CFPM SA20)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 9.729,25 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 11.753,03 euros.

Emergències sanitàries (CFPM SA30)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 9.729,25 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 11.753,03 euros.

Atenció a persones en situació de dependència (CFPM SC10)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 9.729,25 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 11.753,03 euros.

Electromecànica de vehicles automòbils (CFPM TM10)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 14.094,04 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 15.637,07 euros.

Carrosseria (CFPM TM20)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 14.094,04 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 15.637,07 euros.

Cicles formatius de grau superior

Despeses de personal

Professor titular
Sou: 1.974,02 euros.
Trienni: 43,79 euros.
Plus d’analogia: 385,70 euros.
Complement específic: 35,95 euros.

Professor ajudant
Sou: 1.788,12 euros.
Trienni: 36,32 euros.
Plus d’analogia: 434,33 euros.
Complement específic: 35,95 euros.

Càrrecs directius

Director: 706,84 euros.
Cap d’estudis: 536,74 euros.
Coordinador: 536,74 euros.
Cap de departament: 81,17 euros.

Despeses de funcionament

Animació d’activitats físiques i esportives (CFPS 0151)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 10.487,96 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 12.030,99 euros.

Dietètica (CFPS 1651)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 6.123,17 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 8.146,95 euros.

Ensenyament i animació socioesportiva (CFPS AEA0)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 10.487,96 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 12.030,99 euros.

Condicionament físic (CFPS AEB0)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 10.487,96 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 12.030,99 euros.

Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia (CFPS AFA0)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 10.487,96 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 12.030,99 euros.

Assistència a la direcció (CFPS AGA0)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 6.123,17 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 8.146,95 euros.

Administració i finances (CFPS AGB0)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 6.123,17 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 8.146,95 euros.

Gestió forestal i del medi natural (CFPS ARA0)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 6.123,17 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 8.146,95 euros.

Gestió de vendes i espais comercials (CFPS CMA0)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 6.123,17 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 8.146,95 euros.

Comerç internacional (CFPS CMB0)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 6.123,17 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 8.146,95 euros.

Transport i logística (CFPS CMC0)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 6.123,17 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 8.146,95 euros.

Màrqueting i publicitat (CFPS CMD0)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 6.123,17 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 8.146,95 euros.

Eficiència energètica i energia solar tèrmica (CFPS EAA0)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 10.487,96 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 12.030,99 euros.

Energies renovables (CFPS EAC0)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 8.376,81 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 10.071,94 euros.

Sistemes electrotècnics i automatitzats (CFPS EEA0)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 8.376,81 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 10.071,94 euros.

Automatització i robòtica industrial (CFPS EEB0)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 8.376,81 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 10.071,94 euros.

Sistemes de telecomunicacions i informàtics (CFPS EED0)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 10.487,96 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 12.030,99 euros.

Programació de la producció en fabricació mecànica (CFPS FMB0)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 10.487,96 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 12.030,99 euros.

Disseny en fabricació mecànica (CFPS FMC0)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 10.487,96 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 12.030,99 euros.

Agències de viatges i gestió d’esdeveniments (CFPS HTA0)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 6.123,17 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 8.146,95 euros.

Gestió d’allotjaments turístics (CFPS HTB0)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 6.123,17 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 8.146,95 euros.

Direcció de cuina (CFPS HTD0)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 6.123,17 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 8.146,95 euros.

Guia, informació i assistència turístiques (CFPS HTF0)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 6.123,17 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 8.146,95 euros.

Administració de sistemes informàtics en xarxa (CFPS ICA0)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 6.123,17 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 8.146,95 euros.

Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma (CFPS ICB0)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 6.123,17 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 8.146,95 euros.

Desenvolupament d’aplicacions web (CFPS ICC0)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 6.123,17 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 8.146,95 euros.

Manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids (CFPS IMA0)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 10.487,96 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 12.030,99 euros.

Mecatrònica industrial (CFPS IMC0)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 12.696,81 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 13.875,50 euros.

Assessoria d’imatge personal i corporativa (CFPS IPA0)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 6.123,17 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 8.146,95 euros.

Estètica integral i benestar (CFPS IPB0)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 6.123,17 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 8.146,95 euros.

Realització de projectes d’audiovisuals i espectacles (CFPS ISA0)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 10.487,96 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 12.030,99 euros.

Il·luminació, captació i tractament d’imatge (CFPS ISB0)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 10.487,96 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 12.030,99 euros.

So per a audiovisuals i espectacles (CFPS ISC0)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 10.487,96 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 12.030,99 euros.

Producció d’audiovisuals i espectacles (CFPS ISD0)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 6.123,17 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 8.146,95 euros.

Animacions en 3D, jocs i entorns interactius (CFPS ISE0)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 10.487,96 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 12.030,99 euros.

Laboratori d’anàlisi i control de qualitat (CFPS QUD0)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 6.123,17 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 8.146,95 euros.

Pròtesis dentals (CFPS SAA0)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 8.376,81 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 10.071,94 euros.

Anatomia patològica i citodiagnòstic (CFPS SAC0)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 6.123,17 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 8.146,95 euros.

Documentació i administració sanitària (CFPS SAD0)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 6.123,17 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 8.146,95 euros.

Laboratori clínic i biomèdic (CFPS SAE0)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 6.123,17 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 8.146,95 euros.

Audiologia protètica (CFPS SAG0)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 6.123,17 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 8.146,95 euros.

Higiene bucodental (CFPS SAH0)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 6.123,17 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 8.146,95 euros.

Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear (CFPS SAI0)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 6.123,17 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 8.146,95 euros.

Animació sociocultural i turística (CFPS SCA0)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 6.123,17 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 8.146,95 euros.

Educació infantil (CFPS SCB0)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 6.123,17 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 8.146,95 euros.

Integració social (CFPS SCC0)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 6.123,17 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 8.146,95 euros.

Mediació comunicativa (CFPS SCE0)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 6.123,17 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 8.146,95 euros.

Automoció (CFPS TMA0)
Mòdul anual per unitat de primer curs: 10.487,96 euros.
Mòdul anual per unitat de segon curs: 12.030,99 euros.

image_pdfimage_print