Comissió d’estudi de llengua

Aquesta Comissió d’Estudi de Llengua de la Sectorial d’Educació de la I-CSC treballarà en la defensa de la llengua catalana a l’educació i per la cohesió social de l’alumnat del nostre país.

Davant els reiterats atacs contra l’escola catalana, un grup de treball sindical centrat en la defensa de la llengua és més necessari que mai. Després de 36 anys d’una Llei de Normalització Lingüística escarransida i  ineficaç, és una evidència que la vitalitat i la supervivència de la llengua catalana són en perill, també a l’àmbit educatiu.

Als nous esculls (judicials, polítics, de mercat) que impedeixen la possibilitat de viure en català arreu del territori, s’hi afegeix, com una prioritat, la necessitat de fer front a les diferents amenaces contra l’ensenyament en català i contra les fites normalitzadores que s’havien assolit.

Des d’aquest grup de treball vetllarem perquè el català no reculi més (que s’implanti, que s’enriqueixi, que es normalitzi i que afavoreixi la cohesió social), i perquè esdevingui realment la llengua vehicular als ensenyaments de primària, secundària i postobligatoris.

Si bé la defensa i la normalització del català  no corresponen només als docents, és evident que sobre el nostre sector laboral hi recau una gran responsabilitat a l’hora de transmetre no només valors i formació, sinó també el tret més important que ens identifica com a poble: la llengua.

Notícies

Normativa

image_pdfimage_print