Borsa de treball i nomenaments

Borsa de treball de personal docent

Com obtenir un nomenament

Els Serveis Territorials

L’opció habitual per a obtenir un nomenament és el nomenament telemàtic per número d’ordre.  Tanmateix, també es pot obtenir un nomenament oferint-se per a les places de difícil cobertura o mitjançant els nomenaments d’urgència.

A més a més, el Departament d’Ensenyament va desenvolupar un decret de plantilles que permet a les direccions dels centres d’intervenir en la selecció dels docents.

El número d’ordre deixa de tenir valor real!

Aquesta opció a l’hora d’accedir a un lloc de treball fa que el número d’ordre deixi de tenir valor i instaura un sistema opac i basat en criteris dubtosos, i que obre la porta a l’ús d’influències i, fins i tot, a l’amiguisme i al nepotisme. És per això que la Intersindical-CSC s’hi oposa, tot reclamant la derogació del decret i el retorn al sistema basat en el número d’ordre de la borsa de personal docent com a sistema únic per a proveir llocs de treball docent.

Perllongament dels nomenaments durant els mesos de juliol i agost

Des de la Intersindical-CSC demanem també que es perllonguin els nomenaments durant els mesos de juliol i agost en tots aquells casos en què el titular de la plaça mantingui el motiu de la baixa, de manera que el docent que el substitueixi pugui rebre les retribucions econòmiques corresponents a aquest dos mesos no lectius.

Oferta de formació gratuïta insuficient

D’altra banda, reclamem que el Departament asseguri una oferta de formació gratuïta suficient, i com més àmplia millor, per a facilitar la formació que ell mateix demana als docents el mes de juliol, ja que, amb l’oferta actual, el professorat es veu obligat a pagar a empreses privades per la seva formació, la qual cosa és especialment greu en el cas d’aquell personal docent a qui li cal acreditar-la per tal de poder cobrar els mesos d’estiu.

L’avaluació docent

Afegim encara que som del parer que l’avaluació docent hauria de tenir un caràcter essencialment formatiu i d’acompanyament, en comptes del caràcter fonamentalment fiscalitzador de l’activitat del docent interí i substitut que aquesta avaluació revesteix en l’actualitat. A més, pensem que la valoració positiva en els processos d’avaluació hauria de repercutir en el procés de les oposicions o en el reconeixement de la formació pedagògica.

Enllaços d’interès

Borsa de treball de personal docent

Com obtenir un nomenament

Els Serveis Territorials

image_pdfimage_print