Borsa de treball de personal docent

La borsa de treball de personal docent és una llista única a tot Catalunya, que confecciona el Departament d’Educació, de les persones candidates a cobrir llocs de treball vacants en centres educatius públics, en règim d’interinitat o de substitució.

Les persones que formen part d’aquesta llista única tenen assignat un número d’ordre que es mantindrà durant tot el curs i se n’assignarà un de nou per al nou curs tenint en compte el temps treballat.

Aquesta llista es divideix en dos blocs:

BLOC 1: el formen les persones que han prestat serveis al Departament d’Educació com a personal interí i substitut docent, ordenat d’acord amb el temps de servei, i, a continuació, s’hi troben les persones que van superar la fase d’oposició però no van ser seleccionades i no han prestat serveis com a personal docent, ordenades segons la nota obtinguda a les oposicions. 

BLOC 2:  el formen les persones que no tenen serveis prestats al Departament d’Educació, ordenades segons la puntuació obtinguda en el procés d’inscripció.

Informació i normativa:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/borsa-docents/

Inscripció o modificació de les dades:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Borsa-de-treball-de-personal-docent

    image_pdfimage_print