El Govern regula el procediment d’integració de centres educatius municipals o privats a la xarxa de la Generalitat

Sala de premsa govern.cat

El Govern ha aprovat avui un decret llei que regula el procediment d’integració de centres educatius d’altres titularitats a la xarxa de centres públics de la Generalitat, com és el cas de centres de titularitat d’ens local o privada.

Es durà a terme només en els casos en què hi hagi necessitats d’escolarització, a sol·licitud del centre, i existeixi el mutu acord entre aquest i el Departament d’Educació.

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/357305/govern-regula-procediment-integracio-centres-educatius-municipals-privats-xarxa-generalitat

https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/dl/2019/05/28/10

image_pdfimage_print