Durada dels nomenaments de la borsa de treball

La durada dels nomenaments de la borsa de treball dependrà de:

Interins:

Les places vacants que es generen per jubilacions, incapacitats permanents o defuncions abans del dia 1 de març s’han de cobrir en règim d’interinitat, és a dir, com a plaça vacant amb data de finalització del dia 31 d’agost. Si el nomenament de la vacant és posterior a l’1 de març, la finalització del contracte serà el dia 30 de juny.

Substitució:

Les places en règim de substitució tenen assignada una persona titular que té una llicència, un permís, una excedència que li permet reincorporar-se al lloc de treball. El nomenament del substitut és vigent fins al dia anterior de la incorporació del titular i no s’interromp en períodes de Nadal o Setmana Santa si la baixa del titular inclou aquests períodes.

Durada dels nomenaments

La data màxima de finalització del contracte és el dia 30 de juny, però la data de finalització que consta a la credencial sempre és orientativa.

image_pdfimage_print