1

Durada dels nomenaments de la borsa de treball

La durada dels nomenaments de la borsa de treball dependrà de:

Interins:

Les
places vacants que es generen per jubilacions, incapacitats
permanents o defuncions abans del dia 1 de març s’han de cobrir en
règim d’interinitat, és a dir, com a plaça vacant amb data de
finalització del dia 31 d’agost. Si el nomenament de la vacant és
posterior a l’1 de març, la finalització del contracte serà el
dia 30 de juny.

Substitució:

Les
places en règim de substitució tenen assignada una persona titular
que té una llicència, un permís, una excedència que li permet
reincorporar-se al lloc de treball. El nomenament del substitut és
vigent fins al dia anterior de la incorporació del titular i no
s’interromp en períodes de Nadal o Setmana Santa si la baixa del
titular inclou aquests períodes.

Durada dels nomenaments

La
data màxima de finalització del contracte és el dia 30 de juny,
però la data de finalització que consta a la credencial sempre és
orientativa.