Noves taules salarials a la privada reglada: increments del 3% per al 2023 i el 2024

El DOGC acaba de publicar les noves taules salarials que s’aplicaran al sector de l’ensenyament reglat privat no concertat de Catalunya, i que suposen un augment del 3% per al 2023, i d’un altre 3% per al 2024. Els treballadors del sector, a més de veure reflectit aquest augment del 3% a les properes nòmines, hauran de percebre el deute contret des del passat gener.

La Intersindical denunciem que aquestes noves taules salarials queden per sota de les necessitats dels professionals de sector, que, després d’haver rebut un increment esquifit del 2% l’any 2022, continuaran perdent poder adquisitiu a causa de la inflació.

reviso privat no concertat 2324
image_pdfimage_print