La Formació Professional i la LOMLOE

La Formació Professional és el resultat de l’aplicació dels coneixements teòrics a la realitat laboral. Aquest acostament laboral a l’aula es deu, en bona part, a la tasca que fa el cos tècnic de professors d’FP; un col·lectiu imprescindible per la Formació Professional i que fa temps que pateix una discriminació salarial. El cas és que, per a l’ingrés i exercici d’algunes especialitats d’aquest cos, no es requereix una titulació universitària. El que es necessita és, precisament, un professorat que domini amb solvència les tècniques necessàries al món laboral de les esmentades especialitats.

La nova llei d’educació, la LOMLOE, el que planteja és l’extinció del cos de professors tècnics de Formació Professional per tal integrar-los al cos de Secundària, amb la qual cosa aquells que tinguin una titulació universitària podran passar al cos de secundària mitjançant un procediment que encara s’ha de concretar, i aconseguiran, així doncs, acabar amb la discriminació salarial a què ens hem referit.

Per contra, aquells que siguin funcionaris de carrera però no disposin d’una titulació universitària es mantindran en aquest cos “a extingir”, i el seu ingrés al cos docent de Secundària sembla que no es podrà produir.

Tot i que valorem positivament que aquesta tipologia de professorat pugui optar a passar al cos de Secundària, des de la sectorial d’Educació de la Intersindical-CSC estem preocupats per la situació en què quedaran molts companys i companyes docents que treballen com a interins en especialitats que no requereixen una titulació universitària. Aquests docents, que tenen un paper cabdal en el bon funcionament de la Formació Professional, no tindran un cos en el qual poder treballar com a interins. Pel que s’entreveu, l’única solució que ofereix aquesta llei (LOMLOE) és que aquest professorat passi a ser contractat com a professorat especialista, amb una consegüent pèrdua de drets laborals que a la Intersindical-CSC trobem del tot injustificable.

Així doncs, des de la sectorial d’Educació de la Intersindical-CSC exigim que aquest professorat pugui continuar treballant amb les condicions de funcionari interí dins del cos de professors tècnics i que no passi a ser personal laboral, la qual cosa provocaria unes desigualtats encara més grans entre el conjunt de docents.

image_pdfimage_print