Resum Mesa Sectorial d’Educació del 13 i el 19 de gener

Convocatòria d’oposicions 2021

Pel que fa a l’esborrany d’una nova convocatòria d’oposicions, des de la Intersindical-CSC demanem una major flexibilitat en la formació que cal fer en la fase de pràctiques. En concret, que les persones que han estat avaluades com a interins i/o s’han tret el màster els últims dos anys en quedin exemptes. El Departament ho estudiarà, i comenta que la LOMLOE preveu desplegar durant el proper any l’accés a la funció pública i la formació dels docents amb possibles modificacions, i es compromet a parlar-ne amb els sindicats en una mesa per tal de fer aportacions i traslladar-les a escala estatal.

En demanar-los sobre el calendari previst, el Departament informa que la data de la realització de les proves no està ni publicada ni prevista atesa la incertesa de l’actual situació epidemiològica. Des de la Intersindical-CSC demanem que es tinguin presents amb previsió les diverses contingències que puguin sobrevenir al desenvolupament del procés selectiu i tenir el màxim de tribunals possible per diluir el flux de persones. Se’ns diu que som la comunitat autònoma amb més tribunals, altres tenen tribunal únic per especialitat. Quan tinguin el nombre de persones aspirants analitzaran el nombre de tribunals pertinents.

La Intersindical-CSC reclamem que les persones que hagin superat aquest curs les oposicions haurien de poder fer les pràctiques de funció docent de cara al curs 2021-2022 amb l’adjudicació d’una vacant a principi del curs que els permetés fer-les. Caldria, així mateix, que el Departament vetllés perquè tots els professionals que tinguessin una situació complexa les poguessin superar amb una avaluació positiva. Sobre aquestes dues qüestions, el Departament respon que està condicionat per la normativa.

En relació amb els mèrits de la formació en línia, la Intersindical-CSC pensem que no hauria de tenir un topall, ja que l’actual situació epidemiològica fa que actualment n’hi hagi molta més de telemàtica que de presencial. El Departament accepta revisar els límits dels barems.

Pel que fa a la prova del supòsit pràctic, reclamem més temps pel supòsit pràctic, perquè el temps actual resulta insuficient per poder ser resolt de forma adequada.

Torn obert de paraula

En el torn obert de paraula, reiterem la nostra disconformitat amb els cessaments que hi va haver de substituts i interins durant el desembre, i el fet que no n’haguessin estat informats abans. Ens responen que és un tema molt regulat que els correspon a ells i que l’administració ja ha tingut una actitud preventiva excepcional envers el personal que podia ser considerat vulnerable.

Demanem, un cop més, sobre els reforços que han arribat al centre amb motiu de la COVID i que, tot i estar fent de tutors, no estan cobrant el complement pertinent. La resposta de l’administració és que aproximadament ho pagaran al febrer-març. Ens ho comunicaran per escrit en cas que no puguin informar en una mesa.

Sobre el concurs de directors, estava previst publicar-lo a desembre-gener perquè ha de tenir efectes al juliol, però va amb retard per la COVID.

Concurs de trasllats: s’ha ampliat el termini de treball de les comissions de baremació. La publicació de la llista serà la primera setmana de febrer.

Tornem a demanar que els cribratges es realitzin de forma universal als centres, i que els cribratges que donen positiu han de ser baixa. Ens responen que, davant d’algunes informacions sorgides, no és cert que no es doni la baixa a les persones que donen positiu de COVID. La persona positiva i asimptomàtica pot fer treball telemàtic però de forma voluntària. Si no vol fer-ho, ha d’anar al cap a buscar la baixa que li faran per COVID sense cap problema. D’altra banda, apunten que si la direcció dona les dades de tothom el cribratge és, efectivament, universal.

Fem queixa per les baixes temperatures i demanem explicacions sobre els purificadors d’aire dels quals parla el conseller, però que no han estat instal·lats a cap centre. Els representants del Departament d’Educació diuen que a escala general es poden mantenir unes temperatures dins els marges. Segons ells, als centres que estaven en temperatures baixes seguint un mínim de pautes ho han aconseguit, en altres casos s’ha fet intervenir el servei d’obres i els que no aconsegueixen mantenir la temperatura s’estan visitant els centres. Els purificadors són per espais on la ventilació continua i creuada no pot mantenir la temperatura. En els casos que no es pot mantenir fan l’estudi pertinent per si cal instal·lar un purificador. Com a Intersindical-CSC la resposta no ens serveix, rebem moltes queixes i l’actuació hauria de ser immediata, per això continuarem insistint com fem des de fa mesos.

Per últim, expliquem que hem rebut queixes per la realització de les jornades de portes obertes aquest curs perquè representen un risc sanitari i un greuge comparatiu entre centres.

image_pdfimage_print