Complement de tutoria a la concertada. Volem cobrar tota la feina que fem!

Els pressupostos de la Generalitat del 2020, recentment aprovats, recullen el complement de tutoria que va ser aprovat a l’acord de Govern 122/2017. D’aquesta manera s’avança cap a l’homologació retributiva entre els docents de centres concertats i els de la xarxa pública.

L’esmentat complement de tutoria es cobrarà de la següent manera:

  • Tutors d’educació infantil (3-6), d’educació primària i d’educació especial en proporció a la seva dedicació de jornada entre pagament delegat i pagament directe: 57,70 euros.
  • Tutors d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius. La quantitat de complements que es podran donar a cada centre coincidirà amb el nombre d’unitats concertades de què disposi el centre. L’import anirà dirigit a una única persona i serà de quantitat fixa, independentment de la proporció de jornada que tingui el docent en pagament delegat: 81,17 euros.

Aquest complement de tutoria es podrà cobrar amb caràcter retroactiu des de gener de 2020. En la nòmina de maig hi haurà el complement de tutoria d’aquest mes, però no encara els endarreriments. Restem a l’espera que el Departament concreti quan abonarà aquestes quantitats, perquè per ara no tenim una data concreta i segura.

Des de la Intersindical-CSC creiem que la impossibilitat de cobrar el complement de tutoria de manera simultània amb altres càrrecs és menystenir la tasca i la dedicació dels docents, que assumeixen responsabilitats i això ha d’estar reflectit a la nòmina.

D’altra banda, els tutors que no estan a pagament delegat no tenen aquest dret reconegut, creant així docents de primera i de segona.

Per tot això, hem editat aquestes imatges que us animem a compartir amb tots els companys. A la concertada no ens conformem ni abaixem el cap, volem dir les coses clares i defensar els drets i les condicions de tots els treballadors!

image_pdfimage_print