Permisos i llicències

Des de la sectorial d’educació de la Intersindical-CSC manifestem la rotunda necessitat  que els docents puguin gaudir dels drets bàsics que permetin una efectiva conciliació de la vida laboral i la vida familiar/personal.

Les retallades econòmiques que hem patit durant els darrers anys i la submissió de les administracions públiques als dictats del mercat han provocat un retrocés en les condicions laborals dels i les mestres que no podem permetre que es consolidin i que cal revertir per tal de recuperar drets perduts.

Entre aquests drets hi ha el de disposar d’un ventall de permisos i llicències que permetin donar resposta a les necessitats socials i personals dels nostres treballadors i treballadores.

En aquest punt ens trobem davant d’un eix vertebrador dels drets laborals en el nostre sector que cal desenvolupar i perfeccionar, però que, a més, cal que s’apliqui amb nous criteris.

Efectivament, la manera com el Departament d’Educació autoritza permisos i llicències discrimina sovint el professorat interí i substitut, que veu rebaixats els seus drets laborals en relació amb els de companys que es troben en d’altres situacions administratives i experimenta, per això, un greuge comparatiu. Considerem, per tant, injust, que part dels i les mestres del nostre país no pugui disposar de certs permisos que suposarien una millora de la seva qualitat de vida  personal i professional, mentre que una altra part sí que pugui gaudir-los.

Permisos

Llicències i excedències

image_pdfimage_print