Intersindical-CSC en defensa dels docents dels centres educatius concertats.

La Intersindical, com a sindicat nacional i de classe, i amb l’objectiu de treballar per la construcció de la República, aposta fermament i amb convicció per un sistema públic d’ensenyament. 

Creiem que l’educació ha de ser una eina per generar igualtat d’oportunitats al país i per formar  les generacions que es faran càrrec del futur de la República Catalana en els valors democràtics, la justícia, la solidaritat, la creativitat i la llibertat. 

Hem de garantir que els recursos públics siguin destinats a crear una xarxa única d’ensenyament, en la qual la llibertat de pensament, l’esperit crític i la pertinença i implicació amb la comunitat siguin una realitat. És per això que des de la intersindical treballarem per l’articulació d’una única xarxa pública d’educació com a pilar fonamental de la construcció republicana.

Entenem que aquest haurà de ser un procés progressiu en el qual els treballadors i les treballadores dels centres concertats hauran de prendre la paraula i esdevenir un dels actors principals i promotors d’aquest canvi.

Els docents dels centres concertats són, de facto, treballadors i treballadores d’una xarxa d’ensenyament que ofereix un servei essencial, i que caldria integrar de manera definitiva en el sistema públic. 

La sectorial d’Educació de la Intersindical-CSC integra, per tant, també aquests companys i companyes, per tal de dinamitzar la lluita per unes condicions de treball dignes en els seus centres educatius.

Hem d’aconseguir que en els centres concertats es pugui parlar de drets laborals, que les delegades i delegats puguin fer la seva feina sense traves i que es pugui establir un diàleg amb les direccions dels centres amb totes les garanties. 

Mestres de primera i de segona? No!

És important entendre que no hi ha mestres i professors de primera i de segona, i que hem de lluitar perquè la nostra feina sigui reconeguda a tots els efectes i des de diferents vessants, tant l’econòmic com l’administratiu. 

És per això que reclamem que s’homologuin les condicions laborals i salarials dels docents dels centres concertats amb les dels treballadors dels centres públics, tal i com contempla la LEC, una homologació que s’hauria d’haver assolit al 2017.

Més informacions

Convenis

image_pdfimage_print