Contra la suspensió de les oposicions i a favor de l’estabilització

La Intersindical, davant la «suspensió temporal» de la convocatòria d’oposicions d’enguany, publicada al DOGC avui mateix, a causa de «nombrosos recursos potestatius de reposició en els quals consta la sol·licitud de suspensió de l’execució de la Resolució impugnada fins que aquests es resolguin i notifiquin», volem manifestar: • La situació actual és conseqüència d’una política …

Constituïm nova secció sindical d’educació concertada a l’Escola Thau Sant Cugat

Les seccions sindicals les formen els afiliats i afiliades d’un centre de treball o empresa que formen part d’una mateix sindicat i complementen l’actuació dels delegats/des de personal o dels comitès d’empresa. La Intersindical fa una aposta decidida per aquesta estructura, i a l’educació concertada aquest curs hem constituït tant seccions d’empresa (per exemple a …

La Foguera especial Jornades Llengua i Escola

Després del gran èxit de les Jornades Llengua i Escola dels caps de setmana 19-20 de febrer i 5-6 de març, des de la Comissió d’Estudis de Política Lingüística i Aules d’Acollida de la Intersindical Educació s’ha decidit fer un número 3 del butlletí La Foguera monogràfic sobre les ponències que s’hi van presentar. Aquells …

La Intersindical obtenim 8 dels 9 membres del comitè d’empresa de l’Escola Thau Barcelona

El sindicat nacional i de classe ja estava present a un dels centres concertats de la Institució Cultural del CIC, el Thau Sant Cugat, on compta amb 2 dels 5 membres del comitè d’empresa. Amb aquest precedent es va celebrar una assemblea dels professors i professores del Thau Barcelona on es va acordar per àmplia …

Taula rodona: Educació inclusiva, realitat o ficció?

Clica aquí o al cartell per inscriure-t’hi gratuïtament. El Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu als centres escolars va néixer amb la intenció de garantir una educació inclusiva i una atenció integral de tot l’alumnat i per afavorir el benestar, la convivència i l’equitat …