Què passa amb el projecte Coeduca’t?

Sabies que…

El Govern va aprovar el Pla estratègic de polítiques d’igualtat i de gènere 2019-2022, que podeu consultar en aquest enllaç:  http://www.edubcn.cat/rcs_gene/extra/05_coeducacio/Pla_igualtat_DINA4_web.pdf

Què inclou aquest pla?

El Pla inclou 6 eixos d’acció, el primer dels quals és l’eix d’acció definit com a Coeducació i promoció de valors i models igualitaris.

Què implica per als centres educatius?

Projecte Coeduca’t:

 • Designació de la persona referent dins del Consell Escolar de tots els centres educatius.
 • El curs 2021-2022, tots els centres educatius de Catalunya han d’incorporar de forma explícita, en el seu Projecte Educatiu de Centre, aspectes bàsics de coeducació, de perspectiva de gènere i de sexualitat.
 • Cada centre necessita una diagnosi de gènere per analitzar actituds, espais, materials, etc. amb una mirada interseccional sobre les diferents dimensions de la violència de gènere i la interacció de diferents eixos de desigualtat.

De quins recursos disposa el centre?

Es poden consultar en aquest enllaç. Des de la Intersindical considerem que, com sempre, els recursos que s’ofereixen (tant humans com materials) són insuficients per a una aplicació i desplegament reals del projecte, com passa també amb l’educació inclusiva.

Demanem:

 • Que la persona que sigui referent en coeducació ha de tenir el suport d’una reducció horària i el complement salarial corresponent. 
 • Que es faci formació específica per al professorat, que tingui en compte tant la formació permanent com la formació inicial que han de rebre els futurs docents a les universitats, tal com recull el Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere 2019-2022. La formació en coeducació i la perspectiva antiracista, no només per als docents, sinó per a tota la comunitat educativa, alhora que cal fer efectius projectes comunitaris en què l’acció coeducadora es faci efectiva a l’aula, al centre i a l’entorn.
 • Que s’incorpori la perspectiva de gènere i antiracista, així com la formació en sexualitat en els currículums educatius, en contra del que diu el projecte que només “es proposa replantejar la mirada sobre tot allò que es fa als centres educatius”.

Considerem:

Que ara que patim una regressió de drets civils i llibertats, es fa imprescindible actuar com a agents conscients del nostre paper socialitzador i fer de la coeducació un eix vertebrador contra les desigualtats i les violències masclistes, racistes i de classe.

Quina normativa sustenta les nostres demandes i el desplegament efectiu d’aquest programa?

 • Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.
 • Llei 17/20 de modificació de la llei 5/2008 del dret de les dones a erradicar la violència masclista.
 • Llei 11/2014 per a garantir els drets LGBTI i per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
 • Llei 19/2020, del 30 de desembre, d’igualtat de tracte i no-discriminació.
 • Protocol que desplega el deure d’intervenció del personal de les administracions públiques catalanes per a fer efectiu l’abordatge de l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia a Catalunya.
 • Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant la violència masclista entre l’alumnat.
 • Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament escolar a persones LGBTI.

Què volem?

Una societat lliure d’homofòbia, transfòbia, racisme i violències de gènere i, per tant, una educació compromesa i transformadora. La gent de la Intersindical Educació estem compromesos amb aquest model de societat i d’educació, si penses com nosaltres vine i treballem plegats per aconseguir-ho!

image_pdfimage_print