Resum de la mesa sectorial d’educació 16/12/20

Oposicions 2021

El Departament d’Educació ens ha presentat les places per a la convocatòria d’oposicions de l’any que ve, que inclou les places no cobertes en convocatòries anteriors. Amb aquesta convocatòria i la del 2022 s’acabaria amb l’estabilització PESCO. La idea del Departament d’Educació és convocar al gener les oposicions del procés 2021.

Des de la Intersindical-CSC considerem que l’objectiu de les places PESCO (Pla d’Estabilització i Consolidació de Plantilles) era estabilitzar interins, però aquest objectiu no s’ha aconseguit i encara en alguns territoris segons estudis propis són del 40%.

Considerem insuficient el nombre de places, perquè continuem estant molt lluny de poder assolir el 8% d’interinatge marcat per Europa i per tant aquestes convocatòries d’estabilització haurien d’haver estat més ambicioses. De fet, aquest sistema no garanteix ni cobrir les jubilacions.

També és necessari complir amb el calendari i assegurar poder treure a oposicions les places PESCO i de reposició pendents per les següents convocatòries.

Amb les dades a la mà, és evident, com reclamem des de sempre, que és urgent establir un mecanisme d’estabilització del personal interí, si cal, paral·lel a la convocatòria d’oposicions.

Modificació d’especialitats FP i cossos docents

El Departament d’Educació informa que l’entrada en vigor de la LOMLOE comportarà la integració del cos tècnic d’FP al cos de professors de secundària, amb l’equiparació corresponent.

Però des de la Intersindical-CSC creiem important que quedi clar que no tot el professorat tècnic entra en bloc en aquesta equiparació. Així, doncs, molts professionals es veuran perjudicats en aquest procés d’integració, en especial els docents de deu especialitats: cuina i pastisseria, estètica, fabricació de mobles, manteniment de vehicles, manteniment de maquinària, patronatge i confecció, perruqueria, arts gràfiques, serveis de restauració i soldadura, i totes aquelles persones que van accedir a la funció docent sense titulació universitària.

Aquests professionals no podran accedir a l’equiparació, creant-se un cos a extingir, i veient congelats els seus drets laborals, fins i tot veient reduïda la  possibilitat de mobilitat en el concurs de trasllats.

Considerem aquesta situació un menyspreu cap a una tasca professional importantíssima i essencial en la formació de l’alumnat d’aquests cicles formatius. Exigim l’equiparació d’aquests professionals al cos A1 com la resta i exigim que no es vulnerin els drets laborals d’aquest grup sota cap circumstància.

Torn obert de paraula

Des de la Intersindical-CSC hem fet les següents intervencions:

  • Després de saber que el Departament d’Educació ha decidit que el dia 8 de gener sigui no lectiu, hem demanat què passa amb la convocatòria de la segona prova d’oposicions del dia 9 de gener. La resposta ha estat que la data no canvia i que continua prevista per al dia 9.
  • Hem recollit la inquietud de diverses direccions respecte a la comunicació per part del Departament del bloqueig de places en el procediment del concurs de trasllats. En alguns casos s’ha notificat un nombre de places bloquejades que supera el 50% i és per aquest motiu que demanem que s’expliquin els criteris que motives aquests bloquejos.
  • Demanen si les instruccions que es van donar sobre la semipresencialitat estaran vigents al segon trimestre? La resposta és que sí fins que no es rebin noves instruccions del PROCICAT.
image_pdfimage_print