La Intersindical-CSC sobre el rescat a l’educació concertada

La Intersindical-CSC, a partir de les aportacions dels nostres delegats i delegades a les escoles concertades catalanes, creiem convenient fer diverses consideracions sobre el rescat a la xarxa concertada. Primer de tot, creiem convenient fer paleses algunes premisses que guien la nostra línia sindical i que cal tenir en compte:

  1. Entenem que s’ha de caminar cap a una única xarxa pública que asseguri la igualtat d’oportunitats, l’educació de qualitat i de consens com a país.
  2. La xarxa pública és l’única opció possible per poder assegurar unes condicions laborals dignes i la possibilitat de poder exercir la professió docent amb llibertat.
  3. El procés cap a una xarxa pública ha de ser progressiu i tenint en compte els treballadors i les treballadores que en formen part.

És per això que des de la Intersindical-CSC creiem que, si finalment el govern acaba realitzant una injecció de diners públics al sector privat de l’ensenyament, s’ha de fer, com a mínim, amb unes condicions indispensables lligades als tres punts anteriors:

  1. Tots els centres que rebin diners públics hauran de presentar els comptes propis on es justifiqui la dotació econòmica provinent dels mòduls econòmics dels concerts educatius i la resta de despeses i ingressos dels centres, de manera pública i subjectes a auditories independents. S’ha d’acabar amb l’opacitat en els comptes de la xarxa concertada.
  2. No es pot dotar econòmicament de manera uniforme tots els centres, perquè hi ha centres que realitzen un treball amb alumnat divers i de complexitats variables i d’altres que generen segregació, tant pels perfils del seu alumnat com per les quotes que generen una selecció econòmica de les famílies.
  3. S’ha d’evitar dotar econòmicament centres que realitzen controls ideològics i segregació per sexes.
  4. S’ha d’aprofitar aquesta situació per fomentar i planificar l’ingrés dels centres a la xarxa pública com a inici del procés cap a la xarxa única.
  5. El professorat que s’hagi de contractar de nou als centres rescatats amb diners públics per tal d’ampliar plantilles i reduir ràtios haurà de provenir de la borsa pública de docents.
image_pdfimage_print