Cobrament del mes de juliol

Tenen dret al cobrament del mes de juliol les persones que compleixin TOTS els requisits següents:

– Haver prestat serveis 6 mesos o més durant el curs

– Haver treballat com a mínim un dia durant els mesos d’abril, maig o juny.

– No tenir cap nomenament durant els mesos de juliol o agost.

– Que l’1 de juliol no s’estigui percebent un subsidi directe a causa d’una IT.

A més, també cal que compleixi una d’aquestes condicions:

– Acreditar 30 hores o més de formació amb cursos reconeguts pel Departament d’una durada mínima de 10 hores duta a terme durant el mes de juliol (cal presentar la certificació del curs abans del 31 de desembre d’aquell any).

– Haver-se presentat a les oposicions de Catalunya (no cal presentar la inscripció al servei territorial)

– Haver-se presentat a les oposicions d’altres CCAA (cal presentar la inscripció a la convocatòria abans del 31 de desembre d’aquell any).

El Departament d’Educació formalitza aquest nomenament a finals de juny i es pot consultar al portal de l’ATRI. La jornada del nomenament de juliol serà la mateixa que la jornada que s’hagi tingut durant el curs que comporti més dies.

image_pdfimage_print