Posicionament de la Intersindical-CSC davant l’anunci del “Pacte contra la segregació escolar a Catalunya”

bates a una escola

Davant l’anunci d’un “Pacte contra la segregació escolar a Catalunya”, des de la Intersindical-CSC, manifestem:

  1. Que per combatre amb efectivitat la segregació escolar, un dels principals problemes educatius i socials del nostre país, cal abordar-ne les causes estructurals : l’existència d’una doble xarxa d’escolarització, els processos d’estigmatització i exclusió social, la manca de recursos per atendre en les condicions que cal les necessitats educatives de tot l’alumnat, la no gratuïtat real de l’educació (ni en totes les etapes ni de totes les despeses efectives: material escolar, àpats, sortides, activitats dites «complementàries»…)
  2. Que reclamem un pla per posar fi a la política de concerts i privatitzacions i avançar vers una única xarxa d’escolarització completament pública, amb una gestió democràtica i transparent que atengui des de l’escola bressol fins a la universitat.
  3. Que cal un increment de la inversió en educació fins a equiparar-la en percentatge amb els països més avançats en matèria educativa, inversió que haurà de veure’s reflectida en l’augment i adequació dels recursos humans, materials i organitzatius per fer front al repte d’una escola integradora, igualitària, de qualitat i totalment gratuïta.

En el camí de la construcció de la República no volem cap mena de segregació. Aquest és el nostre compromís i continuarem lluitant per aconseguir-ho.

image_pdfimage_print