Grup de treball de Cicles Formatius

Antecedents

El curs 2018-2019 el Departament d’Educació va voler fer una reforma exprés i de gran envergadura del currículum de la Formació Professional al nostre país.

La Resolució amb què es va articular la reforma curricular es va fer amb presses, sense comptar amb la comunitat educativa, i perjudicant greument els ensenyaments professionalitzadors en reduir la formació integral i de qualitat a l’alumnat.

La reforma pretenia unificar la formació acadèmica de la Formació Professional (FP) ordinària i la de l’FP dual. Així, el primer any l’alumnat tindria entre 150 i 200 hores menys de formació acadèmica i disminuiria fins a un terç el temps dedicat a la formació i orientació laboral. A canvi, s’augmentarien les hores que els alumnes serien a les empreses fent pràctiques no remunerades. Les noves xifres, en aquest sentit, serien d’entre 300 i 400 hores.

Durant el segon any, els alumnes es bifurcarien entre aquells que fan pràctiques corresponents a l’FP no dual, i aquells que van als centres de treball amb  la fórmula de beca. Per tant, globalment es redueix  el temps que els alumnes són a les aules en favor de l’àmbit de les empreses, sense preveure l’adequació d’aquestes al caràcter formatiu que se’ls assigna.

A Catalunya, la modificació curricular afectaria entre 6.000 i 7.000 professors i professores, que atenen uns 140.000 alumnes. Les xifres poden variar, perquè aproximadament el 50% dels centres són públics i la resta privats o concertats, i sobre aquests darrers no n’hi ha informació detallada.

Pensem, per tant, que aquesta reforma es basa més en una voluntat de retallada de despeses i privatització de serveis, que no pas en una millora i adequació real de la FP a les necessitats i demandes de la societat i els estudiants, la qual cosa requeriria esforços d’inversió i d’organització per garantir la correcta formació a l’empresa.

Comissió d’Estudi

En vista d’aquest despropòsit, des de la Intersindical-CSC hem decidit fer una Comissió d’Estudi per a la reforma del currículum de la FP, per tal de presentar una proposta que s’adapti a les necessitats de les diferents famílies professionals i no menyscabi la integritat i qualitat de la formació que donem al nostre alumnat.

Us animem a participar, bé sigui presencialment, bé sigui telemàticament, en l’elaboració de la nostra proposta curricular!

Podeu escriure’ns al correu educacio.fp@intersindical-csc.cat

image_pdfimage_print