Veus de Gaza: Reflexió i Diàleg sobre el Conflicte

Títol de l’Activitat:

Veus de Gaza: Reflexió i Diàleg sobre el Conflicte

El context actual serveix per aprofundir en la comprensió del documental “Gaza”, ja que mostra que els problemes representats en la pel·lícula segueixen sent rellevants i urgents. La situació a Gaza no només persisteix, sinó que sembla haver-se intensificat, amb un impacte devastador en la població civil.

En preparar la classe per veure el documental, seria essencial contextualitzar aquests esdeveniments recents, destacant la continuïtat del conflicte i les seves repercussions humanitàries. Això pot ajudar els estudiants a connectar el material del documental amb la realitat actual i a comprendre la importància de la consciència global i l’acció humanitària.

Edat Recomanada:

16-18 anys

Etapa Educativa:

Secundària, Batxillerat, CCFF

Objectius:

 • Reflexionar sobre les conseqüències del conflicte israelià-palestí en la població civil.
 • Desenvolupar la capacitat crítica i l’empatia dels estudiants.
 • Fomentar el diàleg i l’intercanvi d’opinions respectuoses.

Durada:

55 minuts incloent la visualització de la pel·lícula. També es pot dividir en dues sessions per ampliar el temps de debat si es considera oportú o complementar amb l’activitat d’ampliació que trobareu a continuació.

Materials:

 • Còpia del documental “Gaza” o accés a internet
  • GAZA: Cortometraje documental nominado a los GOYA
  • IMPORTANT: Per nivells per sota de batxillerat es recomana evitar els primers dos minuts i mig on apareixen imatges explícites de víctimes que podrien ser pertorbadores pels menors.
   • Documental Gaza
   • Direcció: Carles Bover Martínez i Julio Pérez del Campo
   • Any: 2018
   • Duració: 18 minuts
   • Públic: general i educatiu (a partir de 16 anys)
   • Llengües: àrab i castellà subtitulats
   • Premi Goya el 2019 al millor curtmetratge documental, Gaza és un audiovisual dirigit pel mallorquí Carles Bover Martínez i pel toledà Julio Pérez del Campo. Compta amb testimonis i imatges explícites de contingut sensible sobre la vida quotidiana a la Franja de Gaza sota setge i bloqueig israelià i narra diferents històries dels bombardejos massius israelians l’estiu del 2014, els pitjors viscuts fins a octubre del 2023.
 • Fulls de paper i bolígrafs per a anotacions dels estudiants.
 • Projector i pantalla per a la visualització de la pel·lícula.
 • Fitxa amb preguntes de reflexió per a cada grup.

Metodologia:

 • Visualització de la pel·lícula.
 • Treball en petits grups per a discussió.
 • Posada en comú amb tota la classe.
 • Moderació activa per part del professorat.

Avaluació:

 • Participació activa durant les discussions de grup.
 • Reflexions compartides durant la posada en comú.

Observacions:

 • L’activitat ha de ser guiada amb sensibilitat, tenint en compte la diversitat d’opinions i antecedents dels estudiants.
 • Es recomana que el professorat prepari un petit dossier amb informació sobre el context històric per als estudiants que desitgin aprofundir en el tema.

Recursos Addicionals:

 • Articles i llibres sobre la història de Palestina i Israel.
 • Articles d’actualitat sobre el tema.
 • Mapes històrics i actuals de la regió.

Aquesta fitxa serveix com a guia per a l’activitat, però pot ser adaptada segons les necessitats específiques de cada grup classe. És important que el professorat estigui preparat per a dirigir una conversa significativa i gestionar possibles emocions fortes que puguin sorgir durant la discussió.

És important crear un espai de diàleg segur i respectuós on els estudiants puguin compartir les seves opinions i sentiments. 

Proposta de temporització de l’activitat:

 • Introducció (5 minuts):
  • Comença amb una breu introducció sobre el documental, contextualitzant el conflicte i la situació actual a Gaza.
  • Explica els objectius de l’activitat i com es desenvoluparà.
 • Divisió en petits grups (2 minuts):
  • Divideix la classe en petits grups de 4 a 5 alumnes.
  • Assigna a cada grup una pregunta de reflexió relacionada amb el documental i l’atac sistemàtic d’Israel cap a la població palestina. Per exemple:
   • Quines són les conseqüències humanitàries del bloqueig a Gaza?
   • Com afecta el conflicte a la vida quotidiana dels nens i nenes de Gaza?
   • Quin paper juguen els mitjans de comunicació en la percepció que tenim del conflicte?
 • Visualització del documental (18 minuts):
 • Reflexió i discussió en petits grups (15 minuts):
  • Cada grup discuteix la pregunta assignada, reflexionant sobre el que han vist en el documental i compartint els seus pensaments i sentiments.
  • Si és possible, permet la consulta de fonts externes per complementar els continguts del documental.
  • Encoratja’ls a pensar en solucions possibles o maneres en què la comunitat internacional podria intervenir.
 • Posada en comú (10 minuts):
  • Cada grup escull un portaveu per compartir amb la resta de la classe les conclusions del seu debat.
  • Anota els punts clau a la pissarra per visualitzar les diferents perspectives.
 • Conclusió i reflexió final (5 minuts):
  • Com a professor, ofereix una breu conclusió que ressalti la importància de la comprensió i l’empatia en conflictes com el de Gaza.
  • Pot ser útil relacionar la discussió amb els drets humans i la necessitat de treballar cap a la pau i la justícia.

Proposta d’ampliació: Activitat: “Diari d’Empatia: Veus de Gaza”

image_pdfimage_print