Marcs horaris del personal docent públic

Enllaç al marc horari vigent docents de centres públics: http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/ORG_Personal_docent.pdf Enllaç a la normativa dels professionals Serveis Educatius (a l’annex 1 es regula el seu marc horari) : https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DOIGC/ORG_Serveis_educatius.pdf Te’n posem un resum aquí: Mestres amb destinació a les escoles i als centres d’educació especial Docència: 24 hores, que inclouen: Activitats d’horari fix: 6 hores …

Taules retributives del personal docent no universitari

El sou brut dels docents es calcula en base a diversos conceptes (sobre els quals trobareu més informació a les taules retributives): Sou brut = sou base (en funció de la jornada i el cos docent) + complement de destinació + complement específic general + complement específic singular + triennis (antiguitat) + estadis de promoció …

image_pdfimage_print