Exigim mantenir el propòsit igualador de l’FP

La Formació Professional pública catalana ha de constar d’unes mateixes condicions de qualitat i proveïment de recursos. Considerem inadmissible que es generin diferències i competitivitat entre centres públics a causa de l’assignació opaca de recursos, fet que s’ha vist agreujat amb la implantació de la FP Dual. Que els centres educatius de formació professional inicial …

Prou mà d’obra barata, prou pèrdua de drets a l’FP!

El sistema actual de formació professional inicial amb les hores de pràctiques (mal anomenades FCT o Formació en Centre de Treball) marcades pel currículum, suficients amb els seus mínims legals establerts per adquirir l’experiència necessària en la majoria dels estudis, ja nodreix el món laboral d’alumnat prou qualificat. La percepció general és que l’FP funciona, …

En defensa de la Formació Professional inicial de Catalunya

Els alumnes de Formació Professional inicial, especialment als Cicles Formatius de Grau Mig, necessiten un acompanyament i una estructuració dels coneixements que poc té a veure amb la de la Formació Ocupacional pensada essencialment per reinserir al mercat de treball treballadors que n’han quedat exclosos per la manca d’ocupació en la seva professió. Aquest és …

Contra la precarització, no desmantellem l’FP!

La Llei d’FP 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificacions professionals, habitualment anomenada Llei d’FP de Catalunya, va ser aprovada a correcuita i sense el consens de la majoria de la part social implicada i afectada, és a dir, sense l’aprovació de la majoria de la part sindical de la mesa de negociació …

Grup de treball de Cicles Formatius

Benvolgudes i benvolguts, Aquest darrer curs 2018-2019 el Departament d’Educació va voler fer una reforma exprés i de gran envergadura del currículum de la formació professional al nostre país. Objectius de la reforma La Resolució amb què es va articular la reforma curricular es va fer amb presses, sense comptar amb la comunitat educativa, i …

image_pdfimage_print