Una victòria sindical al sector públic que ara cal conquerir per als docents de concertada

Des de la sectorial d’Educació de la Intersindical-CSC celebrem que la pressió sindical exercida, tant a les meses de salut i prevenció de riscos laborals com a les mobilitzacions realitzades des d’inici de curs, obtingui nous fruïts. Com a sindicat de classe, la Intersindical-CSC fa mesos que denuncia la manca d’un permís retribuït per als …

La Intersindical-CSC sobre el rescat a l’educació concertada

La Intersindical-CSC, a partir de les aportacions dels nostres delegats i delegades a les escoles concertades catalanes, creiem convenient fer diverses consideracions sobre el rescat a la xarxa concertada. Primer de tot, creiem convenient fer paleses algunes premisses que guien la nostra línia sindical i que cal tenir en compte: Entenem que s’ha de caminar …

Complement de tutoria a la concertada. Volem cobrar tota la feina que fem!

Els pressupostos de la Generalitat del 2020, recentment aprovats, recullen el complement de tutoria que va ser aprovat a l’acord de Govern 122/2017. D’aquesta manera s’avança cap a l’homologació retributiva entre els docents de centres concertats i els de la xarxa pública. L’esmentat complement de tutoria es cobrarà de la següent manera: Tutors d’educació infantil …

Mòduls econòmics dels centres educatius privats concertats per a l’any 2020

A continuació es relacionen els imports dels mòduls dels concerts educatius per a l’any 2020, d’acord amb el que estableix l’article 23. Els mòduls corresponents a despeses de personal tenen caràcter mensual i no inclouen les càrregues socials corresponents a la quota empresarial. Els mòduls corresponents a despeses de funcionament són anuals i es distribueixen …

Complement de tutoria, plus i dietes

Complement de tutoria Tutors d’ESO: 81,17 euros.Resta de personal inclòs en l’àmbit d’aplicació de l’Acord GOV/122/2017,del 29 d’agost: 57,70 euros. Plus i dietes Plus de transport o distància Aquells centres amb algun nivell concertat que estiguessin abonantalguna quantitat com a millora per conceptes de transports o distànciacontinuaran fent-ho duran la vigència del present Conveni sense …

image_pdfimage_print