El Govern regula el procediment d’integració de centres educatius municipals o privats a la xarxa de la Generalitat

El Govern ha aprovat avui un decret llei que regula el procediment d’integració de centres educatius d’altres titularitats a la xarxa de centres públics de la Generalitat, com és el cas de centres de titularitat d’ens local o privada. Es durà a terme només en els casos en què hi hagi necessitats d’escolarització, a sol·licitud …

Modificació del XI conveni col·lecti

RESOLUCIÓ TSF/1779/2019, de 4 de juny, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de la modificació del XI Conveni col·lectiu autonòmic de l’ensenyament privat de Catalunya sostingut totalment o parcialment amb fons públics (codi de conveni núm. 79000575011994). https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7910/1752127.pdf

image_pdfimage_print