Informació sobre la borsa de personal docent

AUTOGESTIÓ DE LA PRÒPIA DISPONIBILITAT A LA BORSA Totes aquelles persones que no vulguin ser nomenades caldrà que ho sol·licitin -sense que sigui necessari d’al·legar-ne cap motiu- mitjançant l’aplicació disponible a la pàgina corresponent de la web del Departament, sense necessitat d’al·legar-ne cap motiu. La data d’entrada en vigència de la no disponibilitat serà efectiva …

Borsa de treball i nomenaments

Borsa de treball de personal docent Com obtenir un nomenament Els Serveis Territorials L’opció habitual per a obtenir un nomenament és el nomenament telemàtic per número d’ordre.  Tanmateix, també es pot obtenir un nomenament oferint-se per a les places de difícil cobertura o mitjançant els nomenaments d’urgència. A més a més, el Departament d’Ensenyament va …

Durada dels nomenaments de la borsa de treball

La durada dels nomenaments de la borsa de treball dependrà de: Interins: Les places vacants que es generen per jubilacions, incapacitats permanents o defuncions abans del dia 1 de març s’han de cobrir en règim d’interinitat, és a dir, com a plaça vacant amb data de finalització del dia 31 d’agost. Si el nomenament de …

Ordenació per a l’adjudicació de nomenaments

El Departament d’Educació té en compte aquests col·lectius a l’hora d’assignar els nomenaments: Col·lectius per a les especialitats de primària Cos de mestres i amb serveis prestats a la borsa Cos de mestres i sense serveis prestats a la borsa Cos de secundària, amb disponibilitat per treballar a primària i amb serveis prestats a la borsa …

Usuari i contrasenya XTEC i portal ATRI

Des de la primera incorporació, els docents poden demanar el nom d’usuari i la contrasenya al portal www.xtec.cat, en l’apartat d’atenció a l’usuari. Entre d’altres, dona accés als cursos del departament i a la vostra adreça de correu xtec. El portal ATRI és el web dels treballadors de l’administració pública i s’hi pot consultar la …

image_pdfimage_print