Normativa sobre permisos

Pel compliment d’un deure inexcusable i deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre (text refós de funció pública catalana): art. 96.1.d). Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 48.j). Naixement, acolliment o adopció d’un/a fill/a ( Permís paternitat) Reial Decret-llei 6/2019, d’1 de març, …

Normativa sobre les Llicències i Excedències

Llicències Assumptes propis Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre (text refós de funció pública catalana): art. 95.2, modificat per l’article 6.1 de la Llei 17/1997, de 24 de desembre, de mesures administratives i d’organització, i l’art. 122.b) del mateix Decret legislatiu 1/1997. Resolucions per les quals s’aproven els documents per a l’organització i el funcionament …

Permisos

Pel compliment d’un deure inexcusable i deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral Se sol·licita prèviament a la direcció del centre llevat dels supòsits en què es pugui considerar força major. En aquest cas la direcció del centre podrà qualificar-lo com a tal, ateses les raons que, amb posterioritat, es presentin …

Estrenem web!

Acaba el novembre, i després d’uns primers mesos de treball, la Sectorial d’Educació de la INTERSINDICAL-CSC presenta el seu WEB. Aquest vol ser una eina útil d’informació per als docents, tant pel que fa a drets i condicions laborals com a mobilitzacions i reivindicacions. Hi trobareu notícies, publicacions, convocatòries i opinions, així com informacions dels …

La Intersindical-CSC s’incorpora al Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE)

Marc Unitari de la Comunitat Educativa

La Intersindical-CSC, coherent amb el seu compromís en la defensa de l’ensenyament públic, s’ha incorporat al Marc Unitari de la Comunitat Educativa. El MUCE és una plataforma on participen els Moviments de Renovació Pedagògica, la Federació d’Associacions Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (FAPAC), els sindicats d’estudiants i altres sindicats de docents. Amb aquesta incorporació …

image_pdfimage_print