Pròximes dates importants a tenir en compte pel col·lectiu docent

Us presentem les dates més importants a tenir en compte per a les setmanes i mesos vinents.

Us adonareu que no hi ha les dates corresponents a tot el procés d’entrevistes, però hem decidit no contribuir ni col·laborar a un procés que trobem del tot arbitrari i que obre la porta, com s’ha demostrat els cursos anteriors, al nepotisme i a les discriminacions.
Guia de prevenció per a l’obertura de centres educatius

Ja podeu descarregar la “Guia de Mesures Bàsiques de Prevenció del COVID19 per a l’obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la finalització del curs 2019/2020 i funcionament dels centres”.
Valoració del pla de reobertura de centres anunciat pel conseller d’educació

– Impugnem, de base, el document. En el seu plantejament assegura que s’ha comptat amb sindicats i comunitat educativa, però qualifiquem això, directament, de mentida. Des de la Intersindical-CSC afirmem que no s’ha comptat amb sindicats i comunitat educativa, no hem tingut ni veu ni vot en aquest procés.

Es constata, un cop més, una descoordinació informativa flagrant del Departament. El document que el conseller d’educació presentava a les 12.30, a primera hora del matí ja corria per grups de Whatsapp, de Telegram i tornava a causar, un cop més, neguits, incerteses i indignació a tota la comunitat que torna a ser víctima de la desinformació.

– Sorprenentment, es pretenen obrir els centres sense preveure cap recurs extraordinari de personal ni cap planificació d’espais tot i haver de reduir els grups a la meitat i haver d’atendre alumnes presencialment i d’altres telemàticament. Com se suposa que s’han de gestionar grups de la meitat d’alumnes amb els mateixos docents? Cada centre haurà de decidir quins nens tenen dret a l’educació presencial i quins no? Els docents hem de fer jornades de 24 hores atenent presencialment i virtualment els alumnes?

Es traspassa tota la responsabilitat a les direccions quan hi ha alts càrrecs que haurien d’assumir-les. No pertoca a les direccions dels centres assumir aquesta pressió i aquesta presa de decisions. No podem tolerar que les direccions hagin de prendre decisions polítiques. Qui hauria d’assumir les possibles conseqüències d’aquestes instruccions són els alts càrrecs del Departament d’Educació i no les direccions dels centres.

– S’afirma que els col·lectius de risc no aniran presencialment a treballar a no ser que signin un document sol·licitant que no se’ls inclogui com a col·lectiu de risc. Comptant que s’adjudiquen moltes places per entrevista, un fet que hem denunciat des que es van començar a implementar, s’està incitant la gent a posar en risc la seva salut per poder accedir a un lloc de treball?

La conclusió és clara: amb aquestes indicacions i condicions no es poden obrir els centres. Hi ha un problema social que afecta totes les famílies amb fills, i calen urgentment mesures de conciliació. No es pot carregar sobre els centres educatius la solució d’aquesta necessitat social de la manera que s’està fent, aquesta no és la solució. Obrir les escoles amb aquestes condicions presentades avui és una temeritat sanitària que no podem assumir perquè juga amb la salut dels alumnes, de les famílies, dels treballadors i de tota la societat, a més d’atemptar contra els principis bàsics de l’educació.

En aquest moment, la prioritat hauria de ser treballar per tenir un curs vinent en condicions. Creiem que la comunitat educativa en el seu conjunt s’ha de plantar, per la salut i pels drets de tots, i treballarem per vehicular la millor manera de fer-ho.
Per una reobertura dels centres educatius amb garanties i visió de futur

Pati buit de l’Escola Progrés de Badalona

Des de la Intersindical-CSC volem fer diverses consideracions sobre l’estat actual de l’educació i la reobertura de centres després de totes les informacions que han anat apareixent als mitjans:

 • La manca d’instruccions clares i de comunicació directa amb els treballadors és un greuge que creiem que cal corregir urgentment. La mala gestió comunicativa està creant neguits i incerteses des de l’inici de l’estat d’alarma a tota la comunitat educativa i, especialment, als treballadors de l’educació. No és un problema nou. Ho hem denunciat públicament i, en solitari, a les meses sectorials d’educació amb els alts càrrecs del Departament i amb el mateix conseller Bargalló. Finalment vam obtenir una resposta clara de la subdirectora general de Gestió del Personal Docent: l’administració no donarà informació directa als seus treballadors de tràmits o actuacions que els afecten, i expliquen que per això i per la resta de temes és el treballador qui n’ha d’estar pendent i ha d’anar a buscar la informació al web o als canals informatius del Departament. Nosaltres diem que els docents tenen un correu corporatiu, d’empresa, el correu XTEC, i que ja és hora que els responsables d’educació comencin a fer-lo servir com a eina útil per als treballadors. Com a sindicat, seguirem insistint en el dret dels treballadors a ser informats directament de tot allò que els afecta. No podem tenir tota la comunitat educativa pendent de la premsa fins a altes hores de la nit per anar descobrint les novetats en una situació tan delicada.

 • La responsabilitat i planificació a l’hora de reobrir els centres no pot recaure sobre les direccions com s’ha afirmat des del Departament, emparant-se en una mal entesa autonomia de centres. Els docents que formen part de les direccions de cada centre no han d’assumir aquesta responsabilitat i viure amb la pressió de gestionar una situació d’aquesta magnitud, per això ja hi ha altres ens i persones de rang superior que haurien d’assumir-ho. A més, no podem acceptar una reobertura de centres sense les garanties legals i la seguretat jurídica necessàries per als docents de les direccions i per a tota la plantilla en general.

 • No acceptarem que docents i alumnes vagin als centres sense les mesures de seguretat ni els recursos suficients. Calen espais adequats i suficients i cal un augment significatiu de la plantilla per garantir un bon desenvolupament de la tasca educativa i una atenció adequada a l’alumnat, i sense que l’augment de grups comporti la pèrdua d’especialitats ni de professionals dedicats a l’educació inclusiva. Si no hi ha aquestes condicions, els centres no es poden obrir i els docents no poden treballar presencialment.

 • No podem assumir una educació diferenciada depenent del centre perquè la base de l’educació és l’equitat i la igualtat d’oportunitats. S’ha dit als mitjans de comunicació que als centres on es puguin garantir les directrius que marqui el Departament d’Educació es farà una educació totalment presencial, i en els que no, l’assistència dels alumnes serà alterna. Veiem aquesta situació com un greuge comparatiu i una discriminació d’aquells alumnes que visquin en entorns més desafavorits o en centres amb menys possibilitats d’espais adequats.

 • El Departament d’Educació ha decidit seguir aplicant la selecció per entrevistes personals als centres públics, malgrat que hi ha una borsa on els docents estan ordenats per rebre les places de manera justa i equitativa. Aquesta és una pràctica que hem denunciat sempre, però ara encara amb més vehemència perquè amb la crisi sanitària augmenten considerablement les possibilitats de discriminació. El conseller va assegurar que probablement els col·lectius de risc haurien de fer teletreball durant tot el curs, així que, si ja normalment és una mesura que propicia discriminacions (dones embarassades ja han denunciat que no han estat contractades per la seva condició els darrers cursos), ara encara seran més habituals i flagrants. Amb quines garanties es pot presentar algú aquest juny a una entrevista amb la direcció del centre per cobrir una plaça quan no se sap si podrà treballar presencialment perquè és col·lectiu de risc? És evident que moltes direccions prioritzaran aspectes no professionals. Caldrà dissimular la tos? Amagar la panxa d’embarassada? Amagar el ventolín? Mentir en l’edat? El Departament ens ha respost a aquestes preguntes pretenent que siguem els sindicats qui fem seguiment de les entrevistes i vetllem perquè això no passi, comunicant les vulneracions al Departament. Quan una norma fomenta la discriminació, el problema és la norma i cal retirar-la, i cap altra solució és vàlida en aquest cas. No acceptem la figura de vigilants o policies d’unes entrevistes laborals injustes i innecessàries.

 • Com vam denunciar fa poc en un comunicat, la crisi ha fet evident que el Departament està en una situació de col·lapse estructural que en requereix una reorganització general immediata. Hi està havent problemes per gestionar llistes de personal; fa un mes que esperem que se’ns convoqui a una mesa a la qual es va comprometre el Departament d’Educació per parlar dels substituts i del cobrament del juliol; seguim amb la incertesa i sense notícies de l’aplicació de la nefasta reforma de l’FP després que fa prop de dues setmanes se’ns cancel·lés la mesa a última hora. Això ve de lluny i no pot seguir així.

 • Des de la Intersindical-CSC proposem veure la crisi com una oportunitat en l’àmbit educatiu per fer millor les coses i assumir reivindicacions necessàries que venen de lluny. És ben sabut que l’educació ha patit retallades i un empitjorament de condicions durant l’última dècada que no han estat revertides. Per això, proposem que s’aprofiti la reestructuració que s’ha de fer de tot el sistema per al curs vinent, per fer canvis que vagin més enllà d’un fet temporal. Per això, caldrà fer un esforç pressupostari per adequar edificis i espais i per contractar el personal suficient perquè la baixada de ràtios sigui una mesura estable que perduri en el temps, tenint en compte que menys alumnes per aula va lligat a una millor qualitat educativa i més i millor atenció de l’alumnat.

 • Creiem que qui ha de liderar i gestionar aquests canvis i la reobertura dels centres ha de ser el conseller d’educació i l’equip d’alts càrrecs del Departament d’Educació. Ells són qui han de garantir la seguretat, els recursos, el dret a l’educació i els drets laborals en aquest àmbit. Les seves responsabilitats no es poden delegar ni és un moment per caure en ambigüitats, informacions contradictòries i imprecisions. Caldria una mostra clara de lideratge i de planificació efectiva amb tot el necessari sobre la taula per donar tranquil·litat i seguretat a tota la comunitat. Per tot això, assumim que si qui hi ha al capdavant no es veu capacitat per gestionar la situació atenent tots els punts exposats en aquest comunicat, caldrà cercar nous lideratges que sí que ho estiguin.
Complement de tutoria a la concertada. Volem cobrar tota la feina que fem!

Els pressupostos de la Generalitat del 2020, recentment aprovats, recullen el complement de tutoria que va ser aprovat a l’acord de Govern 122/2017. D’aquesta manera s’avança cap a l’homologació retributiva entre els docents de centres concertats i els de la xarxa pública.

L’esmentat complement de tutoria es cobrarà de la següent manera:

 • Tutors d’educació infantil (3-6), d’educació primària i d’educació especial en proporció a la seva dedicació de jornada entre pagament delegat i pagament directe: 57,70 euros.

 • Tutors d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius. La quantitat de complements que es podran donar a cada centre coincidirà amb el nombre d’unitats concertades de què disposi el centre. L’import anirà dirigit a una única persona i serà de quantitat fixa, independentment de la proporció de jornada que tingui el docent en pagament delegat: 81,17 euros.

Aquest complement de tutoria es podrà cobrar amb caràcter retroactiu des de gener de 2020. En la nòmina de maig hi haurà el complement de tutoria d’aquest mes, però no encara els endarreriments. Restem a l’espera que el Departament concreti quan abonarà aquestes quantitats, perquè per ara no tenim una data concreta i segura.

Des de la Intersindical-CSC creiem que la impossibilitat de cobrar el complement de tutoria de manera simultània amb altres càrrecs és menystenir la tasca i la dedicació dels docents, que assumeixen responsabilitats i això ha d’estar reflectit a la nòmina.

D’altra banda, els tutors que no estan a pagament delegat no tenen aquest dret reconegut, creant així docents de primera i de segona.

Per tot això, hem editat aquestes imatges que us animem a compartir amb tots els companys. A la concertada no ens conformem ni abaixem el cap, volem dir les coses clares i defensar els drets i les condicions de tots els treballadors!
Analitzem a fons els pressupostos catalans: no resolen les necessitats actuals de l’educació i els calen modificacions urgents

Després d’analitzar a fons els pressupostos catalans, constatem el que ja havíem dit sobre l’esborrany i també en el moment de l’aprovació, que ens deceben profundament per la seva manca d’ambició per superar les insuficiències cròniques del sistema educatiu i per afrontar la crisi a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19.

Aquest pressupost reflecteix la incapacitat del sistema de finançament (que no correspon en absolut a l’esforç fiscal que fa la nostra ciutadania) per atendre correctament les necessitats del país i revela una mentalitat política autonomista incapaç de superar aquests obstacles. Les propostes de millora del pressupost que des del Marc Unitari de la Comunitat Educativa i dels sindicats hem fet per aconseguir un pressupost al servei de les necessitats de la gent d’aquest país han estat majoritàriament ignorades.

Des de la Intersindical-CSC Educació fem les següents consideracions fruit d’aquesta anàlisi exhaustiva que hem fet dels nous pressupostos.

No s’aposta per un sistema públic fort i suficient i amb capacitat de respondre a la crisi

El pressupost aprovat, un cop descomptada la inflació del període, (16,39%) és encara inferior en 500 milions d’euros al de 2010 en valor real. El pressupost tampoc no ha sabut aprofitar el creixement del 20,14% del Producte Interior Brut d’aquests darrers deu anys per mantenir el nivell d’inversió pública en l’educació que, de fet, ha disminuït un 1% i queda lluny del 6% que preconitza la LEC i del 7% que reclamem des de la Intersindical-CSC.

Tenint en compte que els darrers anys ha augmentat la població escolar un 7% i que el percentatge de treballadors públics a Catalunya (9%) és clarament inferior a la mitjana de molts països europeus (França, 23%, Dinamarca, 27%, 2017) seguim molt lluny d’un sistema prou fort per a atendre educativament i en condicions dignes els nostres alumnes, i aquest pressupost no fa cap pas significatiu en aquesta direcció. L’augment d’alumnes s’ha absorbit massificant les aules i no creant els grups i centres públics que calien (i per a la creació dels quals el pressupost no preveu cap augment).

Les propostes presentades per la Intersindical-CSC, juntament amb els altres sindicats i el MUCE, per avançar en la bona direcció i rebutjades pels partits del Govern i pels Comuns (recuperació de les hores no lectives, respectar les ràtios nominals, substituir els terços de jornades amb mitges jornades) implicaven la creació de més de 4.000 llocs de treball, cosa que, en la situació de crisi que comencem a patir, seria doblement beneficiosa.

En una situació de crisi no s’avança decisivament en la gratuïtat efectiva de l’educació

La insuficiència crònica dels recursos per a l’educació ha obligat les famílies dels centres públics a fer aportacions anuals (que la FAPAC ha valorat en 148 milions d’euros anuals) per cobrir despeses bàsiques (despeses dels centres, llibres i material, sortides curriculars, menjador…) que haurien de ser gratuïtes i que l’actual sistema de beques tot i el seu augment, només cobreix parcialment. Tenint en compte l’empitjorament dels ingressos per a la majoria d’elles i la crisi present, això és totalment inacceptable i calia haver fet un esforç pressupostari més gran.

Segueix el dèficit històric en Educació Infantil, Formació Professional i Formació de les Persones Adultes

L’Educació Infantil de 0 a 2 anys, la Formació de les Persones Adultes i la Formació Professional són sectors als quals històricament s’han dedicat pocs recursos amb relació a la seva demanda i a les necessitats de la ciutadania d’aquest país i el nou pressupost només dóna resposta – i molt parcial- a l’etapa de 0 a 2 anys recuperant les subvencions als ajuntaments que hi havia anteriorment. Tot i això encara depèn massa de les aportacions municipals i de les famílies i queda ben lluny de la gratuïtat.

Al pressupost no hi ha cap partida destinada a ampliar l’oferta en Formació Professional, molt inferior a les necessitats del país, ni tampoc per als Centres de Formació d’Adults que necessiten urgentment ampliar les plantilles, suport administratiu i millorar les seves condicions de treball perquè tenen una demanda creixent que no sempre es pot atendre; de fet la Formació de les Persones Adultes hauria de duplicar la seva capacitat i passar del 7,4% de cobertura al 15%, ja enguany segons les directives europees.

Inclusió només a mitges

És positiu que per primera vegada es plantegi la incorporació de professionals especialitzats als centres, seguint els criteris del Decret d’Inclusió, però només es fa per a menys de 200 centres dels 3400 totals i de cap manera no s’aborda tampoc ni poder cobrir totes les necessitats d’acollida d’alumnes nouvinguts (caldria gairebé duplicar les Aules d’Acollida) ni augmentar la dotació de professionals dels Serveis Educatius que han de donar suport als centres i als docents.

Mantenir les retallades ha creat una situació laboral insostenible als centres i serveis

El pressupost manté les retallades sobre les condicions laborals dels treballadors de l’ensenyament (docents i no docents) amb ràtios docent/alumne molt altes, escassetat de personal de suport administratiu i de professionals als Serveis Educatius, substitucions per terços i allargament de les jornades docents i consolida una actitud totalment insensible cap a l’empitjorament de les condicions de treball que implica una sobrecàrrega i un desgast per als treballadors però també menys qualitat del servei, cosa que en definitiva perjudica l’alumnat i les seves famílies, allargant així una situació insostenible.

Com a sindicat creiem que aquesta actitud de negar-se a millorar la situació dels seus treballadors és totalment irresponsable i fa encara més difícil que el nostre poble pugui tenir l’educació que necessita.

Cal aprofitar la modificació del pressupost per demostrar la voluntat de millorar el sistema educatiu

Els canvis inevitables en el pressupost a causa de la crisi present són una oportunitat per rectificar la manca de voluntat demostrada en el present pressupost i per això demanem als grups parlamentaris que es comprometin a:

 • Incrementar substancialment el pressupost per avançar en l’efectiva gratuïtat de l’educació (menjadors, llibres i materials, activitats fora dels centres) i descarregar així les famílies de les aportacions que es veuen obligades a fer a través de les quotes.
 • Augmentar suficientment les plantilles, perquè ateses les necessitats de prevenció sanitària, es faci possible l’atenció als alumnes en grups petits, més tenint en compte que previsiblement la pandèmia encara afectarà per una llarga temporada les activitats educatives.
 • Crear d’una partida extraordinària per garantir que, en cas d’haver de recórrer a l’educació a distància, s’hi pugui garantir l’accés efectiu tant pel que fa a connexions i dispositius com a altres materials (llapis, gomes, llibretes, llibres…) a tots els alumnes i famílies.
Mesa sectorial de negociació del personal docent 13/05

Seu del Departament d’Educació a Via Augusta

Us oferim un resum (descarregable al final de la notícia) de tots els temes que es van tractar a la Mesa Sectorial de negociació de Personal Docent no Universitari. L’ordre del dia girava entorn de tres temes: l’actualització i manteniment de la borsa de personal docent, les adjudicacions de cara al setembre de 2020 i la confecció de plantilles del curs vinent.

Seguim amb la nostra intenció de ser el màxim de transparents i de posar llum a tot allò que passa i mostrar tot allò que diem dins els despatxos del Departament d’Educació. Volem ser una eina útil per als treballadors en la lluita per canviar les coses. Ampliarem la informació els dies vinents perquè estem pendents que el Departament ens concreti les dates exactes de tots els processos.

Recordeu que per estar al dia de tot el que fem, a més del web, trobareu la Intersindical-CSC Educació a Twitter, Facebook, Instagram i Telegram, on hi tenim un xat obert a tots els docents i un canal.

Tot seguit podeu descarregar-vos el resum de la mesa.