1

Demanem explicacions sobre les discriminacions per orientació sexual en centres concertats

Santa Coloma de Gramenet, ciutat d’un dels centres en els quals s’ha produït el presumpte assetjament.

Els darrers dies ha sortit a la llum a través del diari Público la denúncia d’uns presumptes fets que, en cas de demostrar-se certs, ens semblen d’una especial gravetat.

Al reportatge publicat pel diari, s’hi explica l’experiència de diversos professors homosexuals que, presumptament, han patit assetjament laboral o han estat directament acomiadats en descobrir-se la seva orientació sexual, malgrat que això no hagi quedat reflectit o no s’hagi reconegut públicament. A més a més, també s’han produït incidents per burles i assetjament pel mateix motiu en alumnes que, segons els testimonis, no han estat abordats ni resolts. En tots els casos, es tracta de centres d’inspiració cristiana que reben finançament públic.

Davant la denúncia d’aquestes discriminacions al món laboral educatiu, des de la Intersindical-CSC Educació ens hem adreçat a la directora general de centres concertats i privats, Pilar Contreras Llanas, per a demanar-li que promogui una investigació que esclareixi els fets denunciats, que expliqui quines accions s’estan duent a terme des del Departament d’Educació per tal de garantir la llibertat d’orientació sexual als centres concertats que reben finançament de l’administració i que retiri el concert a aquells que no estiguin en disposició de garantir la llibertat esmentada de manera efectiva.

A l’espera de rebre’n una resposta, podeu llegir tot seguit el text que li hem fet arribar:

A l’atenció de Pilar Contreras Llanas, directora general de centres concertats i centres privats:

Benvolguda senyora Contreras,

Arran de la notícia publicada al diari Público ( https://www.publico.es/public/escoles-concertades-religioses-acusades-d-acomiadar-treballadors-lgbti-per-seva-orientacio-sexual.html), han sortit a la llum diversos casos de presumpte assetjament laboral i discriminació per raons d’orientació sexual entre el personal docent i també entre l’alumnat de centres concertats.

Aquests centres, que gaudeixen d’un concert econòmic amb el Departament d’Educació, haurien de complir i de promoure, de manera inexcusable, els principis educatius de la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), entre els quals hi ha el de la coeducació, així com la garantia de la llibertat d’orientació sexual de tots els treballadors i alumnes.

És per això que, des de la Intersindical-CSC, ens agradaria conèixer quines són les accions que s’estan duent a terme per tal de garantir la dignitat i llibertat sexual de tothom.

Així mateix, l’emplacem a revisar immediatament el concert de tots aquells centres que no siguin capaços de fer-ho.