1

Davant el col·lapse administratiu del Departament d’Educació, solucions estructurals urgents!

Notícia publicada també al web nacional del sindicat.

Fa anys que veiem com el Departament d’Educació no funciona com seria desitjable, però hem arribat a un punt que ja no és ni tan sols acceptable. Aquesta crisi que estem vivint ha accentuat encara més les deficiències de funcionament que la institució educativa catalana arrossega des de fa massa temps.

Aquesta situació repercuteix negativament en tots els treballadors
que en depenen, tant docents com no docents, que veuen com es gestionen
de manera poc fluida i eficaç una gran varietat de situacions i
processos i com això els afecta de manera professional i personal, amb
una sobrecàrrega de feina que els desborda.

Amb l’anul·lació de les llistes d’admesos a la borsa de treball amb
dades enregistrades al 15 de març, que deixarà centenars de persones en
una situació incerta fins a setembre, constatem que la maquinària del
Departament, vella i rovellada, ha arribat al límit del que és
tolerable.

La  crisi de la COVID-19 ha fet més paleses que mai les mancances
funcionals d’un Departament que ja està al límit del col·lapse
administratiu. Cal que els responsables hi aportin solucions
estructurals que no poden esperar més.

D’exemples d’aquestes disfuncions no en falten: oficines de Serveis
Territorials que no agafen mai el telèfon, docents sense oportunitat de
reclamar en processos administratius en els quals es veuen perjudicats,
substitucions que es cobreixen tard, docents que aproven unes oposicions
i que han d’esperar un any abans de poder exercir (quan no hi havia
ordinadors tot era molt més immediat, com pot ser?), subseus de Serveis
Territorials tancades per manca de personal… i, mentrestant, docents i
direccions de centres ofegats en un oceà de burocràcia inútil que no
para de créixer.

Això no pot seguir així, cal que els responsables facin una
radiografia del funcionament del Departament d’Educació i estableixin un
canvi de base en l’organització i les millores necessàries per garantir
d’una vegada tant la qualitat del servei com els drets i les condicions
laborals en què desenvolupem la nostra feina tots els treballadors que
depenem del Departament.

Cal que es posi la maquinària del Departament al servei de les
necessitats reals dels seus treballadors i de la comunitat educativa,
amb l’organització i els recursos necessaris, tot prioritzant els
processos i gestions essencials que afecten la qualitat de l’educació de
manera directa, per davant d’altres superflus o propagandístics,
garantint unes condicions de treball adequades per a tothom.

Des de la Intersindical-CSC instem el conseller d’educació a veure-hi
més enllà de la catàstrofe sanitària i aprofitar aquesta crisi i
l’evidència manifesta de disfunció del Departament com una oportunitat
per canviar les coses d’ara endavant abans d’arribar al límit (si és que
no s’hi ha arribat ja). El Departament ha quedat, més que mai, amb les
vergonyes a la vista, i no n’hi ha prou d’amagar-les com s’ha fet
habitualment, calen solucions reals i immediates.