1

Què és el Coronavirus SARS-CoV-2 ?

Trobaràs més informació sobre el Coronavirus SARS-CoV-2 a http://canalsalut.gencat.cat/ca/inici