1

Exigim seguretat per als alumnes i treballadors d’El Rocal de Montesquiu

Escola El Rocal de Montesquiu (Osona)
Entrada de l’escola El Rocal de Montesquiu (Osona).

En el context de la crisi generada a l’Ajuntament de Montesquiu (Osona) el passat mes de febrer, que va desembocar en la dimissió de l’alcaldessa del municipi, la Intersindical-CSC es va pronunciar clarament a favor de la necessitat de trobar uns terrenys no inundables per a la nova ubicació de l’escola. Es va presentar una instància als Serveis Territorials del Departament d’Educació i a l’Ajuntament de Montesquiu en els termes següents:

Des de la Intersindical-CSC volem mostrar la nostra preocupació per la situació de l’Escola El Rocal (ZER Els Castells) de Montesquiu, a Osona. L’edifici d’aquesta escola està situat just al costat del riu Ter, en zona inundable i en una ubicació que l’ACA ja va qualificar de perillosa en un informe del passat mes de maig de 2019.

Hem tingut accés a imatges de la situació de risc per inundació durant la tempesta Glòria i fan feredat. Per aquest motiu, exigim que les administracions responsables corresponents, tant el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya com l’Ajuntament de Montesquiu, compleixin la seva obligació de vetllar per la seguretat de l’alumnat i treballadors que té a càrrec seu.

Exigim
que ofereixin al
més aviat possible
una nova ubicació i un nou edifici per aquesta escola. Així, se
situarà als alumnes i al personal que hi treballa fora d’aquesta
zona de perill físic abans que sigui massa tard i s’hagi de
lamentar cap desgràcia.

Les
previsions i estudis científics sobre el clima auguren que els
fenòmens meteorològics extrems com el que vam viure fa
poc
seran cada cop més freqüents. Per aquest motiu, és molt urgent
abordar aquest tema amb la màxima celeritat possible. Reclamem, a
més, una resposta oficial a perquè quedi registrada per escrit als
efectes legals oportuns en cas que finalment hi hagi alguna
conseqüència lamentable fruit d’aquesta situació actual.

Esperem
que a partir les dues administracions responsables es posin d’acord
per tirar endavant la construcció de la nova escola en un entorn
segur per a l’alumnat i les persones que hi treballen com més aviat
millor.