1

Taules retributives del personal docent no universitari

El sou brut dels docents es calcula en base a diversos conceptes (sobre els quals trobareu més informació a les taules retributives):

Sou brut = sou base (en funció de la jornada i el cos docent) + complement de destinació + complement específic general + complement específic singular + triennis (antiguitat) + estadis de promoció docent + casa habitació

http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/retribucions/taules-retribucio/

Estadis de promoció docent:

Informació sobre el estadis de promoció docent i sobre com cal sol·licitar-ne el reconeixement (que no és automàtic i que cal sol·licitar en tots els casos):

http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/retribucions/estadis-promocio