1

Com obtenir un nomenament

Es pot obtenir un nomenament mitjançant les següents opcions:

a. Nomenaments telemàtics

b. Sol·licitud per a cobrir places de difícil cobertura.

c. Nomenaments d’urgència