1

Retribucions en cas de baixa per malaltia o per incapacitat temporal

Incapacitat temporal. Tisores i pastilles.

Incapacitat temporal

Els treballadors en situació d’incapacitat temporal rebran, els 3 primers mesos que aquesta duri, el complement necessari fins completar el 100% de les seves retribucions salarials totals, inclosos els increments salarials produïts en el període de baixa. A més, cas de continuar la incapacitat, s’abonarà fins el 100% un mes més per cada trienni d’antiguitat.

En els nivells concertats, percebran el cent per cent de la seva retribució durant un mínim de set mesos .